Fiksumpaa etäjohtamista ja tuottavampaa työtä vuorovaikutuksella

Tuoreesta Työterveyslaitoksen (2023) HELP-katsauksesta Työelämän muutosnäkymät käy selkeästi ilmi se, miten työelämä on merkittävästi ja peruuttamattomasti muuttunut. Koronapandemian myötä etätyö on kaksinkertaistunut ja hybridityö on tullut jäädäkseen. Näin ollen etätyön lähijohtamisen taitoja ja aikaa johtamiseen tarvitaan merkittävästi enemmän. Kun ihmisiä johdetaan digitaalisten välineiden välityksellä, johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sosiaaliset taidot korostuvat. (Ranki 2023, 5, 6, 13.)…

Jatka lukemista

Hybridityön johtaminen vaatii onnistuakseen yhteisen ymmärryksen rakentamista sekä työskentelytapojen jatkuvaa päivittämistä

Vuonna 2020 alkanut koronakriisi pakotti monen, erityisesti asiantuntijatöitä tehneen organisaation työntekijät etätöihin kahdeksi vuodeksi. Huolimatta siitä, että maailmanlaajuinen pandemia alkoi hellittää otettaan kesällä 2022, pohtii moni yritys edelleen miten työtä tulisi johtaa muuttuneessa maailmassa. Ihmisten odotukset työn tekemisen tavoille ovat selkeästi muuttuneet, Tämä tulee ilmi Suomen yrittäjien tekemästä kyselytutkimuksesta. Sen mukaan suurin osa 18–44 vuotiaista…

Jatka lukemista
Valokuva ihmisistä pöydän ympärillä

Valmentavan johtamistyylin omaksumisen edellytyksiä

Valmentava johtajuus käsitteenä on viime vuosina saanut enenevässä määrin jalansijaa ja on tällä hetkellä suosittu niin HRD-toimijoiden kuin johtamisen tutkijoidenkin parissa. Ajatus johtamisesta valmentamiseen perustuvana toimintana viittaa ajatukseen työntekijän oppimisen tukemisesta työssä (Anderson, 2013). Tämä tarkoittaa esimerkiksi työntekijän työhön liittyvien taitojen ja oppimisen edistämistä siten, että tämä ottaa vastaan uusia haasteita, kehittyy ammatillisesti sekä lopulta…

Jatka lukemista