Haussa T-mallin osaaja vai ihan hyvä tyyppi?

Koulutuksen järjestäjät yrittävät monin keinoin ymmärtää tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Työnantajilla tuntuu olevan edelleen haussa ”hyvä tyyppi”.

Viime vuosina osaajia on opittu nimeämään  kirjaimin. Viime viikolla julkaistussa ennakointiraportissa Ritva Rajander-Juusti kuvaa T-mallin osaajia seuraavasti:

”Tulevaisuuden työelämä tarvitsee erityisesti T-mallin osaajia. Mallissa T-kirjaimen jalka tarkoittaa syvää substanssiosaamista (esimerkiksi markkinointi) ja T:n hattu viittaa kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä.” Työelämän näkökulmasta koulutuksessa tulisi panostaa T:n hatun kasvattamiseen. Tässä tapauksessa T:n hattu voisi tarkoittaa laajaa asiakasverkostoa, kykyä saattaa tehtävät loppuun saakka tai liiketaloudellista talonpoikaisjärkeä.

Ammattikorkeakoulututkinnossa  I-tarkoittaa esimerkiksi syvällistä taloushallinnon osaamista ja taidon syventämistä paikallisessa tilitoimistossa. T:n hattu on myynti- ja markkinointitaitoa, itsensä johtamiskykyä ja vaikkapa MS Office-ohjelmistojen  monipuolista osaamista, ”excel-experttiä”.

Termi kaksoiskompetenssi viittaa siihen, että työntekijällä on finanssialalla erinomainen asiakaspalveluosaaminen yhdistettynä monipuolisiin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisvalmiuksiin. Kompetenssi  on koulutusslangia ja tarkoittaa pätevyyttä.

Selvää on että pelkkä muodollinen paperilla esitettävä pätevyys ei enää riitä, vaan työnantajat suosivat joustavia ja muutokseen sopeutuvia työntekijöitä. Eivätkö nämä ole juuri niitä ”hyviä tyyppejä”?

Lähteet:

Ritva Rajander-Juusti: Liiketalousalan osaamistarpeet – Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:1

Oivallus-loppuraportti