Laitetaanpa hetkeksi digilasit päähän ja tutkaillaan ympäristöämme sillä silmällä. Onko kaikki kohdallaan vai onko jossain kanavassa bitti poikittain? Mitä voisimme tehdä asiantilan parantamiseksi? Oheisten kysymysten avulla on mahdollista tarkastella yrityksen valmiuksia digitaaliseen liiketoimintaan.

Web-sivuston kehittäminen

Tutkitaanpa ensin web-sivuston näkyvyyttä ja toimivuutta. Miten yrityksen web-sivusto vastaa tarkoitustaan? Tuntevatko asiakkaat sivuston ja löytävätkö sieltä haluamansa asiat? Näyttäytyykö yrityksen sivusto sellaisena asiakkaiden silmissä kuin yrityksenä toivomme ja haluamme?

Entä sivuston käytettävyys: kun asiakkaat päätyvät sivustollemme, löytävätkö he sieltä haluamansa asiat – tai ne asiat, joita haluamme löydettävän? Onko sivusto miellyttävä käyttää, ja millaisen mielikuvan sivusto luo asiakkaalle? Miten kilpailijat ovat hoitaneet web-näkyvyytensä?

Mitä tiedämme sivustolla vierailevista, voisiko kävijäseurannasta saada hyödyllistä tietoa?

Onko hakukoneoptimointi suoritettu, löytyykö yrityksen sivusto hakutuloksissa korkealta? Olisiko hakukonemarkkinoinnilla saavutettavissa etua?

Toimiiko web-sivusto riittävällä tavalla vuorovaikutuskanavana asiakkaisiin päin: miten hoidetaan tuotetiedon välittäminen asiakkaille, kuinka huomioidaan asiakkaiden mielipiteet, tuotteiden kehittäminen, reklamaatiot ja palautukset.

Entäpä sisäisen viestinnän toimivuus? Palveleeko intranetimme hyvin, voisiko dokumenttien hallintaa kehittää? Olisiko ekstranetille käyttöä?

Verkkokaupan käyttöönotto ja sen hyödyntäminen

Voisiko tuotteitamme tai palveluitamme myydä verkossa? Mikä rooli verkkokaupalla voisi olla myyntikanavana? Mitä verkkokaupan suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon? Mitä ominaisuuksia verkkokauppoihin liittyy? Mitä käyttöönotto maksaa? Ylläpidon hinta ja vaiva? Mitä kaupan pyörittäjän pitää hallita tietoteknisesti?

Asiakkuudenhallinta

Hyödynnetäänkö asiakkaista kertyvää tietoa tehokkaasti asiakassegmentoinnissa ja markkinoinnissa?

Rahaliikenne ja maksaminen

Tiedämmekö, millä tavalla asiakkaat haluaisivat maksaa ostoksensa? Mitä maksutapoja on olemassa, tuleeko maksutapojen käyttöönotosta kustannuksia, miten asia hoituu teknisesti? Olisiko jotain uusia tapoja joita voisi hyödyntää?

Sosiaalisen media haltuunotto

Miten yritys voisi hyödyntää sosiaalista mediaa? Olisiko syytä olla Facebookissa, perustaa ryhmä sinne? Voisiko Facebookia hyödyntää markkinoinnissa? Olisiko yritykselle hyödyllistä perustaa oma blogi tai osallistua jonkin olemassa olevan sisällöntuotantoon?
Kirjoitetaanko yrityksen tuotteista tai palveluista jollakin foorumilla jotain? Miten tätä voisi seurata parhaiten?

Tässä vaiheessa paljon kysymyksiä! Syksyllä enemmän vastauksia.

Teksti: Timo Bister

Timo Bister on perehtynyt verkkokauppaan ja toimii lehtorina tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.