Digiosaamisesta liiketoiminnan kriittinen tekijä

Digitaalisuus ympäröi meitä kaikkialla. Sekä yksityishenkilöinä että kuluttajina käytämme nettiä, tabletteja ja älypuhelimia päivittäin. Internetiä käytetään eniten asioiden hoitoon, tiedon hakuun ja viestintään.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 90 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä, eli verkon valta-asema on vallannut lähestulkoon kaikki suomalaiset. 80 % käyttää nettiä joka päivä ja 65 % useita kertoja päivässä.

Vuonna 2012 49 prosentilla meistä suomalaisista oli käytössään niin sanottu älypuhelin. Käyttäjien määrä kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttiyksikköä, ja jatkaa edelleen huomattavaa kasvuaan. Onkin ennustettu tulevaisuuden olevan täysin mobiili. Mobiililaite on keskeinen asiakasdialogin väline, sillä se on miltei aina mukana, henkilökohtainen, online ja tavoittaa myös vapaa-ajalla.

Yhteisöpalveluista  Facebook on suosituin. Tilastokeskus kertoo, että keväällä 2012 tasan puolet 16–74 -vuotiaista suomalaisista oli rekisteröitynyt jäseneksi vähintään yhteen yhteisöpalveluun – Suomessa on n. 2,2 milj. käyttäjää. Yhteisöpalvelujen kautta pystytään tavoittamaan suuri joukko suomalaisia, ja niitä voidaan hyödyntää viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Verkkokaupan osuus jatkaa nousuaan.  Vuonna 2012 verkkokaupan kokonaisarvo oli 7,1 miljardia euroa, josta palveluiden osuus oli runsaat 3,9 miljardia euroa ja tavaraostojen osuus runsaat 2,7 miljardia euroa, toteaa Tilastokeskus.

Liiketoimintaa ei voi tänä päivänä hoitaa menestyksellisesi, olematta mukana digitaalisessa maailmassa – siellä ovat joka tapauksessa asiakkaat ja kilpailijat. Myös muut organisaatiot, järjestöt ja yhteisöt kohtaavat saman vaatimuksen.

Digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii kuitenkin osaamista.  Yrityksen digitaalinen jalanjälki ja läsnäolo ovat alue, joka tulee liittää strategiaan ja toteuttaa osana liiketoiminnan hallintaa. Verkkoviestinnän ja –markkinoinnin sekä sosiaalisen median suunnitelmat kannattaa linkittää osaksi kokonaisuutta. Usein mietityttää, miten olla vaikkapa ”somessa” oikealla tavalla ja laajuudella, ja myös uhkakuvia nousee esille. Miten hyödyntää  some-kanavia oikein, kohderyhmäpohjaisesti ja riittävällä laajuudella? Jos tämä tehdään oikein, on tuloksena selkeästi parempi fokus, asiakasvuoropuhelun lisääntyminen ja brändin vahvistuminen.

Talouselämä-lehti kertoo, että taannoin tehdyn tutkimuksen mukaan yritysten henkilöstön digitaalisessa osaamisessa on vajetta. Myös digitaalisuuden integroimisessa liiketoimintaan löytyy varmasti kehittämiskohtia.

JAMK:n laadukkaan koulutuksen fokus kulkee ajan hengessä, työelämälähtöisesti. Digitradenomien koulutus ja osaaminen vastaa digitaalisuuden haasteeseen ja tuottaa organisaatioille merkittävää potentiaalia liiketoiminnassa.