Suomalaiset hakevat palvelut verkosta

Suomalaiset ovat netin suurkuluttajia sillä noin 90% 16–74-vuotiaista käyttää nettiä, ja tästä joukosta n.78% käyttää sitä päivittäin. Vaikka viime vuoden aikana netin käytön suhteellinen kasvu onkin hidastunut niin verkkokaupan ja viranomaispalveluiden osuus kävijöistä kasvaa. Suomalaisista 75% osti verkosta jotain viime vuoden aikana, tyypillisimmin matkailupalveluita, matkalippuja sekä pääsylippuja kulttuuritilaisuuksiin. Tavaroista ostetuimpia olivat vaatteet ja kengät. Verkko-ostamisen osalta nuoret ikäluokat hallitsevat tilastoissa mutta vanhempien ikäryhmien verkko-ostaminen lisääntyy nopeammin kuin nuorten. (Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus)

Verkossa tehdään siis merkittävää liiketoimintaa, jolle on kysyntää kotimarkkinalla kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia toki unohtamatta. Verkossa tapahtuvan liiketoiminnan kasvua voi verrata suomalaiseen kokonaiskulutukseen, joka on yksitoistakertaistunut sadassa vuodessa, niin verkkokauppakulutus on jopa kolminkertaistunut neljässä vuodessa. Vuonna 2012 verkkokaupan kokonaisarvo oli n.7,1 miljardia euroa, josta palveluiden osuus runsaat 3,9 miljardia euroa. Rahapelaamiseen käytettiin vajaa 0,4 miljardia euroa. Verkkokaupan kokonaisarvo vuoden 2012 yksityisestä kulutuksesta oli n.7%. (Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus)

Taloustutkimuksen ”Verkkobrändien arvostus Suomessa” 08/2012 mukaan Google pitää kärkisijaa jo kymmenettä vuotta Suomen arvostetuimpana verkkobrändinä.  Tämä ei liene kenellekään yllätys, mutta tutkimalla muita TOP 5 listalle nousseita voidaan yllättäin todeta neljä muuta kärkeä pitävää brändiä olevan julkisen sektorin toimijoita:

  1. Google
  2. HelMet
  3. HSL
  4. Ilmatieteen laitos
  5. YLE areena

Verkkomenestyksen reseptin salaisuutta voi hieman raottaa tutustumalla HelMet – pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkopalveluun. Kun avaa HelMet – Internet sivuston, aukeaa sinulle välittömästi pop-up chat – ikkuna, jossa kirjastoverkon asiakaspalvelija henkilökohtaisesti tervehtii sinua: ”Hei HelMet kirjastosta, miten voin auttaa?” Kysyessäni asiaani chat-ikkunassa viestiini myös vastattiin välittömästi, ja kävin ”Tommi” – nimisen kirjastovirkailijan kanssa mielenkiintoisen keskustelun verkon kirjastopalveluista.

Kuva: Helmet – verkkosivut ja pop-up ikkunan kirjastopalvelija

HelMet – kirjastoverkko on kehittänyt paitsi aktiivisesti yhteisöpalvelujaan verkossa myös kokonaan uudenlaisen palvelumallin ”kaikkialla läsnä olevana” interaktiivisena multimediakirjastona. Tästä lisää viitteitä löytyy oheisesta Helmet – kirjastoverkon SlideShare esityksestä.

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 tutkimuksen mukaan yhteisöpalveluiden osalta suomalaiset ovat kahtia jakautuneet sillä noin puolet käyttävät Internetin yhteisöpalveluita. Suomalaiset haluavat kuitenkin käyttää nettiä ahkerasti viranomaisasioiden osalta, ja jo noin 58% 16-74 – vuotiaista suomalaisista hakee tietoa viranomaisten kotisivuilta. Tutkimus kertoo myös noin puolella suomalaisista olevan älypuhelimen, jota 45% on lisäksi käyttänyt kodin ja työpaikan ulkopuolella.  Googlen teettämän tutkimuksen mukaan 93% älypuhelinten käyttäjistä tekee mobiilihakuja kotona, joista jopa yhdeksän hakua kymmenestä johtaa johonkin toimintaan; ostoon tai yrityssivustovierailuun. Voidaankin nähdä vahva trendi mobiililiiketoiminnan ja käyttäjäläheisen verkkoliiketoiminnan kehittymisessä lähivuosien aikana erilaisissa palveluissa julkisella sektorilla sekä myös yksityisellä puolella.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu haluaa vastata suomalaisiin digitalisoituviin osaamishaasteisiin kehittämällä tradenomien tutkintokoulutusta tuottaakseen vahvaa tradenomiosaamista digitalisoituvan elinkeinotoiminnan sekä julkisen sektorin mobiili- ja internetpalveluiden edelleen kehittämiseksi.

Hanna-Maija Kiviranta
Lehtori, Kansainvälinen markkinointi ja liiketoiminta, JAMK
Asiantuntija DIMAR ja DIMARK projektit , JAMK
hanna-maija.kiviranta@jamk.fi

Lähteet:

Verkkobrändien arvostus Suomessa 2012, Taloustutkimus, 8.2.2013 http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/internet_ja_sosiaalinen_media/valmiita_verkko-ja_mobiiliviest/verkkobrandien_arvostus_suomessa/

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus, 8.2.2013
http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html

Google Mobile Ads Blog, 8.2.2013
http://googlemobileads.blogspot.fi/2011/04/smartphone-user-study-shows-mobile.html