Hyvää joulua ja opiskeluiloa vuodelle 2014!

Hyvät tradenomiksi opiskelevat aikuisopiskelijat,

Ensimmäinen lukukausi tradenomitutkintoon tähtäävässä digitaalisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa HBA13iY ryhmän iltaopiskelijoilla alkaa olla takana päin.

Opintopisteitä on kertynyt kiitettävään tahtiin ja porukka on tullut toisilleen tutuiksi. Orientaatioviikon jälkeen opiskelu on jatkunut opintojaksoilla jokaisen oman opintosuunnitelman mukaisesti. Tutuksi on tulleet paitsi JAMK:n toiminta mutta myös opiskelu lukuvuoden aikatauluineen.

Opintoja on suoritettu koko ryhmän osalta aktiivisesti webinaareissa, mobiilisti verkossa, verkko-opetusalustoilla, itsenäisesti työskennellen, workshopeissa, luennoilla, tenttien, AHOT:na kuin myös projekteissa ja omaa työtä kehittävien tehtävien parissa.

Opiskelijat ovat perehtyneet perusopintojen ja ammattiopintojen saloihin aina taloushallinnosta markkinoinnin kautta liiketoiminnan tietojärjestelmiin ja ICT taidoista lähtien niihin tradenomille tärkeisiin kieliopintoihin.

Tässä vaiheessa lukuvuotta haluan kiittää ja onnitella teitä kaikkia opintopanoksestanne syyslukukaudella 2013, ja toivottaa oikein hyvää joulua sekä opiskeluiloa ensi vuodelle 2014!

joulu

Toivoen,

Tutoropettajanne

Hanna-Maija Kiviranta
KTM, lehtori, kv.markkinointi ja liiketoiminta
M.Sc., economics, senior lecturer of global marketing and business
Mobile +358 40 584 8938
E-mail: hanna-maija.kiviranta(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
JAMK University of Applied Sciences
Liiketoiminta ja palvelut, jatko- ja täydennyskoulutus
Rajakatu 35, FI-40200 Jyväskylä
www.jamk.fi