Mitä siellä taloushallinnon kärjessä tehdään?

Opintojen ensimmäisenä vuotena kuuli jatkuvasti puhetta kärjistä. Kerrottiin, että niihin haetaan keväällä ja sillä voi osoittaa omaa suuntautumistaan ja mielenkiintoaan esimerkiksi tulevaisuuden työnantajalle. Esittelyistä huolimatta mieleen nousi usein kysymys: mitä siellä kärjessä oikeasti tehdään?

Opiskelen konsultoivan taloushallinnon kärjessä. Olennainen osa opiskelua ovat projektit, joita tehdään työelämäyhteistyökumppanien kanssa. Projektit ovat mitä erilaisimpia: markkinointia, tapahtuman järjestämistä, kirjanpitoa, toiminnantarkastamista – vain oma aktiivisuus, mielenkiinto ja mielikuvitus ovat rajana. Projekteja yhdistää taloushallinnon läsnäolo tavalla tai toisella. Tässä kirjoituksessa kerrotaan yhdestä konsultoivan taloushallinnon kärjen projektista.

Projektina artikkelijulkaisu

Osumia taloushallinnossa
Osumia taloushallinnossa

Keväällä 2013 aloitimme yhdessä lehtori Erica Svärdin kanssa artikkelijulkaisuun tähtäävän projektin. Pohjana toimivat aiempien vuosien 2011 ja 2012 konsultoivan taloushallinnon kärjen opiskelijoiden kirjoittamat artikkelit. Artikkeleita oli yhteensä 12.

Syksyn 2013 aikana kirjoittajilta pyydettiin suostumukset artikkelien julkaisuun. Kun lupa saatiin, artikkelit muokattiin yhtenäiseen muotoon, jotta niistä syntyisi kokonaisuus: artikkelijulkaisu. Artikkeleita haluttiin myös kuvittaa, joten kuvat etsittiin ja sovitettiin tekstiin.

Tavoitteeksi projektista vastaavan ja sitä ohjaavan opettajan Erica Svärdin kanssa olimme asettaneet sen, että julkaisu lähtisi taittoon heti vuoden 2014 alussa. Joulukuun alussa artikkelit olivat valmiita julkaistavaksi. Julkaisulle täytyi kuitenkin vielä kirjoittaa esipuhe sekä abstraktit suomeksi että englanniksi. Lisäksi julkaisulle piti keksiä nimi.

Kaikki sujui vauhdikkaasti; aineisto lähti heti alkuvuodesta taittoon ja nyt julkaisu on painossa. Projektista syntyi siis todella ihan kokonainen kirja! Ja se nimi?  Artikkelit olivat ovat otteita taloushallinnon laajasta kentästä, kuin osumia taloushallinnossa. Niin, siinäpä se, Osumia Taloushallinnossa.

Tutustu sähköiseen versioon: Svärd & Metsätähti. Osumia taloushallinnossa. 2014.

Teksti: opiskelija Netta Metsätähti