Finanssi

Kun pankkitoiminta, sijoittaminen ja vakuutusala kiinnostavat on finanssikärki oikea paikka

Hain Jyväskylään opiskelemaan nimenomaan sijainnin (kulkuyhteyksien) ja finanssialan suuntautumisvaihtoehdon vuoksi, sillä tiesin haluavani finanssialalle töihin tulevaisuudessa. Olin saanut alasta ensikosketuksen aikaisemman työkokemukseni kautta ja se vaikutti mielenkiintoiselta sekä monipuoliselta työltä, jossa saa palvella asiakkaita ja kehittää itseään

Erikoistuminen finanssialaanFinanssi

Mahdollisuutta erikoistua pidän tärkeänä. Finanssikärki toimii koulutusohjelman sisällä suuntautumisvaihtoehtona ja opintopolkuna. Kärjen tavoitteena on valmistaa tradenomeja, joilla on kattava alan koulutus ja ammattitaito finanssialan: pankkitoiminnan, rahoituksen, sijoittamisen ja vakuuttamisen työtehtäviin.

Ammattikorkeakouluopintojen aikana tehdään tärkeitä valintoja, jotka kaikki vaikuttavat tulevaan työuraan. Esimerkiksi projektiopinnot, työharjoittelu ja opinnäytetyö kerryttävät työkokemusta ja syventävät osaamista, ja ne vaikuttavat merkittävästi valmistumisen jälkeiseen aikaan. Sain opintojen aikanani paljon lisää työelämäsuhteita finanssisektorille, erityisesti Osuuspankki-ryhmään eri puolille Suomea, joka vaikuttaa tulevaan työllistymiseeni alalle. Joka kesä opintojen aikana olen ollut jossain päin Suomea kesätöissä pankkialalla.

Opiskelu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

JAMKissa on tarjolla vaihtoehtoisia tapoja opiskella. Opiskelu ammattikorkeakoulussa ei ole pelkästään luennoilla istumista. Osa kontaktiopetuksesta on korvattu itseopiskelulla, ryhmätöillä ja verkko-opiskelulla, mikä oli erittäin hyvä asia ja se tarjosi opintoihin joustavuutta, mielenkiintoa ja mahdollisti työskentelyn opintojen ohessa. Opetusmenetelminä käytettiin mm. ongelmaperusteista oppimismenetelmää (problem based learning), joten raportteja tuli opintojen aikana kirjoitettua melkoinen määrä. Opintotarjonta mahdollisti yksilölliset opintojen valinnat. Vapaasti valittavat opinnot täydensivät hyvin opintojani.

Osallistuin myös virtuaali-amk:n kautta Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestämälle finanssimatematiikka verkko-opintojaksolle ja opin lainalaskelmien tekoa. Vielä kun olisin muistanut ensimmäisinä vuosina suunnitella HOPSiini APV1-tutkinnon suoritusajankohdan, niin nyt olisi sekin tutkinto jo suoritettu alta pois, sillä edestä sen vielä löytää.

Mitä uutta finanssialan ja liiketalouden opinnot toivat

Opinnot toivat vankan perustietämyksen toimialasta, verotuksesta ja alaan liittyvästä lainsäädännöstä. Tällä alalla on hyvä tietää paljon lainsäädännöstä, joten suoritin kaikki tarjolla olleet oikeuskurssit (mm. yritys-, sopimus-, työ-, perhe-, perintö-, perintä-, varallisuus- ja kiinteistöoikeus), joista on myös hyötyä henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin.

Olen saanut koulutuksen myötä hyvät tiedot eri oikeuden aloilta – osaan soveltaa lainsäädäntöä yrityksen asiakkaiden ja tarvittaessa henkilökohtaiseen tarpeeseen. Ongelmaratkaisuosaamiseni ja tiedonhankintataitoni kehittyivät huomattavasti opintojen aikana PBL opiskelumenetelmän myötä. Osaan hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenen kriittiseen tiedon arviointiin ja kykenen ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen päätöksentekoon työssäni. Osaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssäni ja kykenen työskentelemään niin itsenäisesti kuin tiimissäkin. Osaan soveltavaa finanssi- ja talousmatematiikkaa, kirjanpito-, verotus- ja tilinpäätöstekniikoita yritystoimintaan. Hallitsen toimialani perustiedot ja -taidot sekä käytännön työtehtävät. Omaan perustiedot kirjanpidosta, toimistotyöstä, myynnistä ja markkinoinnista, palkanlaskennasta, yritys- ja henkilöverotuksesta, rahoituksesta, pankki- ja vakuutustoiminnasta, sijoitustoiminnasta,  sähköisestä kaupankäynnistä, työelämän perusasioista, sekä kansainvälisestä kaupankäynnistä, maksuliikenteestä ja kansainvälisestä markkinoinnista. Koulutus antaa mielestäni pohjatiedon alasta, mutta kuitenkin työ opettaa tärkeimmät taidot, juuri sen, mitä missäkin työssä tarvitaan.

Monenlaiset työurat mahdollisia

Finanssiala mahdollistaa monenlaisia työuria riippuen henkilön omista kiinnostuksen kohteista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Finanssialalla työskentely vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja kouluttautumista, jotta ammattitaito kehittyy ja pysyy yllä. Työelämä ja osaamistarpeet muuttuvat kokoajan ja työntekijöiltä odotetaan yhä enemmän. Tiedonhankintataidosta on tullut tärkeä osa alalla työskentelevän ammattitaitoa. Jokainen ala kehittyy jatkuvasti ja muutoksia tulee jatkuvasti lisää. Koulussa opiskellaan vain perusteet. Kukaan meistä ei ole valmis työntekijä, vaan käytännössä suurin osa työelämässä tarvittavista taidoista opitaan työssä ja ammattiosaamistaan pitää päivittää kokoajan. Tradenomikoulutuksesta valmistuu osaajia, jotka kykenevät hankkimaan nopeasti ja tehokkaasti erityisosaamista. Työn ja opiskelun yhdistäminen mahdollistaa nopeamman työllistymisen opintojen päättyessä tai jopa opintojen aikana.

Teksti: Niina Taipaleenmäki, finanssialan opiskelija

Liiketalouden koulutuksessa voi painottaa opintojasi mm. muotiin ja vähittäiskauppaan, taloushallintoon, urheiluliiketoimintaan, finanssialaan – ja moneen muuhunkin!
Lue lisää liiketalouden koulutuksesta.