Myyntityössä asiakassuhteiden ylläpito kannattaa

Jyväskylän Paviljongin Kongressikeskuksen ja Nordic Business Forumin yhteistyö

Jyväskylän Paviljongin Kongressikeskuksessa järjestetään vuosittain monia erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Se tulee huomioida Kongressikeskuksen myyntityöskentelyssä, jotta pystytään vastaamaan erilaisiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.  Hyvällä myyntityöllä syntyy pysyviä asiakassuhteita, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä.

Hyvä esimerkki asiakassuhteiden pysyvyydestä on Kongressikeskuksen yhteistyö jyväskyläläisen Nordic Business Forumin kanssa. Kyseinen organisaatio järjesti vuosina 2010 -2013 business-seminaarinsa Jyväskylän Paviljongissa, ennen kuin tapahtuma siirtyi kansainvälistymisensä myötä vuonna 2014 Helsinkiin. Kongressikeskuksen ja NBF: n yhteistyötä ei haluttu kuitenkaan unohtaa, vaikka tapahtuma siirtyi pois Jyväskylän Paviljongista.

Vuoden 2014 syksyllä syntyi idea yhteistyön jatkamisesta seminaarikonseptin, Nordic Business Forum Licensed Live Streamin, avulla. Tapahtuman luominen Paviljonkiin tuntui luonnolliselta, sillä suureksi seminaariksi kasvaneen Nordic Business Forumin toiminnan perusta on Jyväskylässä. Edullisempien hintojen ja virallisen NBF- seminaarin myötä Kongressikeskus ja NBF luovatkin kaikille business-kiinnostuneille mahdollisuuden verkostoitua ja osallistua Helsingin seminaariin Jyväskylästä käsin. Tapahtuma järjestetään Paviljongissa 1.-2.10.2015.

Ensikertaa järjestettävien tapahtumien, kuten Nordic Business Forum Licensed Live Steamin, yhteydessä tulee tehdä paljon valmisteluita, jotta tapahtumasta tulee onnistunut kaikkien osapuolien näkökulmasta. Yritysten välinen kommunikointi onkin tärkeää, sillä hyvällä kommunikoinnilla tapahtumasta tehdään yhteisen vision mukainen. Oma-aloitteisuus ja reagointi yhdessä hyvän viestinnän kanssa muodostavatkin hyvän pohjan onnistuneelle myyntityölle, asiakassuhteille ja sitä kautta koko yrityksen toiminnalle.

Lue lisää Nordic Business Forumin Licensed Live Stream- tapahtumasta

Teksti: Liiketalouden ja myynnin opiskelija Emilia Kiesilä, harjoittelija Jyväskylän Paviljongin Kongressikeskuksessa

Lue lisää tradenomikoulutuksesta