Nordea-polun pilotti lähes maalissa

Uusi opintokokonaisuus sai alkunsa virallisesti nykymuodossaan syksyllä 2013. Pilotti on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se on herättänyt runsaasti mielenkiintoa myös Jyväskylän ulkopuolella. Tällä hetkellä on toinen opiskelijajoukko jo sisässä ja 2-vuotinen pilotti on lähes maalissa. Idea uudelle opintokokonaisuudelle syntyi käytännön tarpeesta. Jo vuosia oli toiminut myynnin osaajien ja finanssialan kärki, joka toki toimii edelleen. Nordea-polussa yhdistettiin keskeisimmät näiden kärkien osaamiset eli finanssitoimiala ja asiantuntijamyynti. Nykypäivän finanssialan yritykset ovat ennen kaikkea myyntiorganisaatioita ja siitä syystä finanssialalla on erittäin tärkeää osata myydä.

Koko koulutus alkaa syksyisin pidettävällä kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatulla kick off-tilaisuudella, jossa pankinjohtaja kertoo Nordeasta oppimis- ja työpaikkana. Keväisin ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat hakea Nordea-polkuun. Kaikkiaan heitä otetaan mukaan kymmenkunta ja tavoitteena on, että heistä työllistyisi Nordeaan työntekijäksi kahdesta kolmeen vuosittain.

Opinnot ovat mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä. Kahden opintojakson vastuullisina vetäjinä toimivat pankin johtajat. Koulutus järjestetään aidossa ympäristössä Nordean Kauppakadun Pankkiiri-salissa. Opintojaksoja on kaksi ja niistä toinen käsittelee sijoitusneuvontaa ja toinen luotonantoa. Koulutuksessa opiskelijat saavat valmisteltavakseen case-tilanteita, joiden ratkaisut he esittävät arvioitsijoille sekä muulle ryhmälle. Opiskelijoiden oman arvion mukaan luotonanto tuntui aiheena helpommin jäsenneltävältä kuin sijoitusneuvonta, joka monine eri vaihtoehtoineen ja näkökulmineen vaatii vielä lisää opiskelua työtehtäviä silmälläpitäen.

Kokoonnuimme yhdessä Jamkilla ”me Nordea-polusta vastaavat yliopet Anne Eskola ja Sami Kalliomaa” sekä Nordean konttorinjohtaja Niina Satusaari arvioimaan mennyttä vuotta ja tarkentamaan polun toteutusta oppisisältöineen. Opiskelijoiden palaute on ollut murskaavan loistavaa molempina vuosina. Kuten Niina Satusaarikin totesi: ”Tämä on ollut todella hyvä konsepti ja kokemukset ovat olleet yksinomaan erinomaisia. Nordea-polku toimii pankille merkittävänä rekrytointikanavana, koska näin opiskelijat tulevat tutuksi jo ennen harjoittelujaksoa ja heistä saa paremman käsityksen kuin työhaastattelussa.”

Teksti: yliopettaja Anne Eskola ja yliopettaja Sami Kalliomaa

Lue lisää tradenomikoulutuksesta