Monikanavaisia markkinointiratkaisuja

Keskisuomalainen, Suomen vanhin yhä ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti, Keski-Suomen mediajättiläinen ei tarjoa ainoastaan printtimainontaa, joka on yleinen kuvitelma, se tarjoaa yrityksille monikanavaisia markkinointiratkaisuja, kuten esim. perinteisen printtimedian, digi- ja verkkomedian sekä sosiaalisen median ratkaisuja.

Tämän hetkisen globaalin taantuman takia yritykset ovat alkaneet karsia markkinointikuluja. Tämän seurauksena monen yrityksen markkinointi on pirstaloitunut, eikä siinä ole selvää säveltä. Yrittäjien yleinen harhaluulo on, että markkinoinnilla saadaan tuloksia kun ollaan yhdessä markkinointikanavassa mukana. Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole. Kuluttajan ostopäätös kulkee ns. suppilomaisesti yrityksen luomassa myyntiputkessa jonka kaikki osa-alueet on nykypäivänä otettava huomioon.

Kuluttajan mielenkiinto tulee herättää ensin massamedialla, kuten esim. TV-mainoksilla tai printtimainonnalla. Tätä kautta yrityksen tunnettuus ja brändi vahvistuu. Kun kuluttajan kiinnostus on herätetty, hän lähtee hakemaan tietoa yrityksestä. Tässä tilanteessa yrityksen tulee erottautua kilpailijoistaan vahvalla sisällöllä ja ulkoasulla. Kuluttaja hakee yleensä tietoa internetistä, joten tiedonhaussa yrityksen tulee olla vahvasti esillä esim. hakukoneissa. Kiinnostuksen heräämisen ja yrityksen löytämisen jälkeen kuluttaja alkaa vertailla ja valita mitä hän haluaa. Yrityksen aktiivinen läsnäolo on tilanteessa erittäin ratkaisevaa. Sosiaalinen media on erinomainen kanava aktiiviseen mainonnan kohdentamiseen. Kun kuluttaja on päässyt ostopäätösvaiheeseen, kuluttajan ja yrityksen välinen palvelutilanne ratkaisee. Yrityksellä tulee olla voittava strategia, hyvä palvelukokemus, tyylikäs ulkoasu, ostamisen helppous, asiantuntijuus sekä luotettavuus. Kaikki nämä edellä mainitut vaikuttavat ostopäätökseen. Kaupanteon jälkeen monet yritykset jättävät myyntiputken rakentamisen tähän. Asiakkuuden hoitaminen kaupan jälkeen on erittäin olennaista. Jälkimarkkinointi, jatkoviestintä ja tyytyväisyystutkimusten teko mahdollistavat kuluttajan palaamisen yritykseen ja sitä kautta kaupankäynti kasvaa.

Yrityksen liiketoiminnan onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin edellä mainittu myyntiputki toimii. On otettava huomioon, että eri tuotteilla on erilaiset myyntiputket. Sitä mukaan mitä pidemmälle kuluttaja menee yrityksen luomassa myyntiputkessa, sitä enemmän yritykseen tulee kassavirtaa ja yrityksen brändiarvo kasvaa. Vuonna 2015 mediatalo Keskisuomalainen on asiakkaidensa mukana markkinoinnin kaikissa vaiheissa hyödyntäen uusimman tiedon ja parhaat työkalut. Tavoitteena on kasvaa yhdessä hyviä tuloksia tehden.

Teksti: Liiketalouden ja myynnin opiskelija Tuukka Niemi, harjoittelija Sanomalehti Keskisuomalaisella

 Lue lisää liiketalouden opinnoista