Digitaalinen media – ostettua, ansaittua ja omistettua

Maailma kehittyy ja yritysten on pysyteltävä kehityksen perässä. Markkinointia on mietittävä uudelleen teknologian lisääntyessä ja ihmisten siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen maailmaan. Perinteinen media ei enää tavoita kansaa samalla tavoin kuin ennen. Nyt yrityksien käytettävissä oleva media voidaan jakaa ostettuun, ansaittuun ja omistettuun median.

Ostettua mediaa ovat luonnollisesti kaikki yrityksen käyttämät mediat, esimerkiksi Google AdWords, joihin yritykseltä uppoaa markkinointibudjettiin määriteltyjä euroja. Ansaitun median puolestaan voidaan ajatella olevan kaikki positiivinen julkisuus, jota yritykset voivat saada esimerkiksi puskaradion kautta tai seuraajan jakaessa yrityksen julkaisun sosiaalisessa mediassa.

Omistetulla medialla tarkoitetaan kaikkia yrityksen itse hallinnoimia kanavia. Näihin kanaviin lukeutuvat muun muassa yrityksen omat kotisivut ja verkkokauppa. Muita omistettuun mediaan kuuluvia kanavia voivat olla esimerkiksi sähköpostiuutiskirjeet tai yritysblogi. Sosiaalisen median eri profiilien kuuluminen omistettuun mediaan jakaa markkinointiin perehtyneiden mielipiteitä: pääasiallinen sisältö on yrityksen hallittavissa, mutta kolikon kääntöpuolena on kuluttajien mahdollisuus vaikuttaa sisältöön omalta osaltaan esimerkiksi kommentoimalla tai antamalla profiilissa palautetta julkisesti.

Markkinointistrategia on hyvä rakentaa kaikkien näiden eri median muotojen ympärille sen sijaan, että keskittyisi vain yhteen alueeseen. Järkevintä on kuitenkin sijoittaa ensin omistettuun mediaan ja sen laatuun, ja vasta sitten hakea laajempaa näkyvyyttä ostetun median parista. Omistetun mediaa voidaan siis ajatella olevan yrityksen kotipesä, joka rakennetaan ensin. Ostettuun mediaan on kannattavampaa sijoittaa vasta omistetun ollessa kunnossa.

Teksti: liiketalouden opiskelija Janina Paananen

Lue lisää liiketalouden koulutuksesta