Monimuoto-tradenomina tavoitteellisesti verkossa

Syksyllä aloittavan monimuoto-tradenomiryhmän opiskelija voi toteuttaa opintonsa halutessaan täysin verkossa. Ei ole ihme, että monimuototradenomikoulutus oli ennätyksellisen suosittu hakukohde JAMKin liiketoimintayksikössä tänä vuonna. Tämä kertoo monesta seikasta. Opiskelu ja osaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä satsauksena. Tradenomin tutkinto antaa erinomaisia valmiuksia työuralle. JAMK on haluttu ja arvostettu oppilaitos. Paikasta riippumattomat opiskelumahdollisuudet ovat nykypäivää ja tulevaisuutta, ja tarjoavat joustavia opiskelumahdollisuuksia työelämässä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Ajasta riippumattomuus tuo myös joustoa, tosin aikasidonnaisuus sävyttää monin tavoin myös verkko-opintoja.

Verkko-opinnot ovat olleet JAMKin opintotarjonnassa jo pitkään yksittäisinä opintojaksoina. Meneillään oleva Korkeakouludiplomikokeilu tuottaa henkilöstö- ja talousosaajia 1,5 vuotta kestävänä kokonaisuutena. Opiskelijat opiskelevat diplomin verkossa, ja toteutus on mahdollistanut heidän opintonsa työn ohessa. JAMKin liiketoimintayksikön MOOC-pilotti, Itsensä johtamisen verkkokurssi touko-kesäkuussa 2015 tuotti rohkaisevan positiivisen tuloksen. Opiskelijoita oli mukana ympäri Suomen, ja yhteinen nimittäjä oli halu kehittää itseään ja opiskella joustavasti verkossa.

JAMK_07568_S

Elinikäinen oppiminen on positiivinen haaste, johon globaalit trendit ja muutospaineet meitä sysäävät. Osaamista on kyettävä uudistamaan työelämälähtöisesti. Verkko-opiskelu tarjoa tähän joustavia mahdollisuuksia, mutta se on myös haastavaa. Opiskelijana ja oppijana itsensä johtaminen korostuu. Oma päätavoite, välitavoitteiden asettaminen, motivaation ylläpitäminen, ajankäytön hallinta, stressin hallinta ja itselleen sopivat oppimismenetelmät on otettava haltuun. Opinnot on suunnitellen sovitettava muiden elämänalueiden kanssa tasapainoon ja opintojen tulee myös edetä. Verkko-opiskelija on opiskeluryhmän jäsen vain virtuaalisesti. Tämä asettaa painoarvoa myös verkko-opiskeluympäristön ja -tekniikoiden sekä sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseksi. Opettajan ja opiskelijakollegoiden tuki on äärettömän tärkeää ja konkretisoituu digitaalisesti.

On etuoikeus olla tutoropettajana uudelle monimuotoryhmälle erityisesti sen vuoksi, että saa olla luomassa uusia käytäntöjä ja viemässä opetusta ja oppimista uudelle ulottuvuudelle JAMKissa. Opettajan roolissa on palkitsevaa saada vaikuttaa opiskelijoiden tulevaisuuteen. Verkko-opettajana pääsee hyödyntämään uuden pedagogiikan ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia. Tradenomiopiskelijat yltävät edelleenkin hienoihin suorituksiin.