Yritysvierailuista on hyötyä oppilaille sekä yrityksille

Kirjoitukseni aiheena on tällä kertaa yritysvierailut ja niiden merkitys opiskelijalle, sekä yritykselle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun HR-kärjen opintoihin kuuluu yritysvierailuja ja yrityksiin tutustumista. 2017-2018 lukuvuoden vierailuja teimme HR-kärjen kanssa syksyllä. Teimme yhteensä 9 vierailua eri yrityksiin ja julkisensektorin HR-toimijoille. Syksyn vierailukohteitamme olivat: SOL Henkilöstöpalvelut, Manpower Group, Staffpoint, Lidl Suomi, Aditro, Adecco, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, JAMK ja Keskimaa.

Ainakin itselleni yritysvierailut olivat ennalta syksyn kohokohtia ja odotukset niitä kohtaan olivat kovat. Vierailuiden kiinnostavuus koostui monesta tekijästä. Niiden avulla erikoistuva opiskelija pääsi kuulemaan ja näkemään organisaatiosta jo erikoistumisopintojen alkuvaiheessa, mikä auttoi varmasti kärkiopiskelijoita löytämään omia syvempiä mielenkiinnon kohteitaan. Erilaiset organisaatiot ja yritykset toimivat henkilöstönalalla hyvin eritavoin. Itseni yllätti suuresti myös samantyyppisten toimijoiden erilaisuus. Opiskelijan näkökulmasta vierailut ovat myös tärkeitä verkostoitumismahdollisuuksia. Harjoittelupaikan etsiminen voi olla opiskelijalle haastavaa. Vierailuilla opiskelija tekee tietämättäänkin havaintoja, jotka vaikuttavat häntä kiinnostaviin harjoittelupaikkoihin. Kun työpaikka ja rekrytoija on ennestään tuttuja, on harjoittelija nopeasti mukana organisaation toiminnassa.

Vierailut ovat myös tärkeitä oppimiskeinoja. Organisaatioon tutustumisen yhteydessä keskusteltiin alasta ja sen muutoksista. Suosittuja puheenaiheita olivat robotiikka, työn muuttuminen ja erilaiset toimintatavat. Alan konkareitten tiedot ja taidot ovat oppimisen kannalta välttämättömiä. Kymmenien HR-asiantuntijoiden kuuleminen ja heidän kanssaan keskustelu on opiskelijalle asia, jonka kertominen työhaastattelussa on varmasti eduksi. Opiskelijoiden kanssa keskusteleminen voi tuoda uusia näkemyksiä myös yrityksen toimintaan, niin kuin useimmissa vierailukohteissa saimme todeta.

Uskallan väittää, että vierailut ovat myös yrityksille suotuisia. Omista vierailukohteistamme osa oli aiemmin itselleni tuntemattomampia, eikä niiden toimiminen HR-parissa ollut tiedossa. Varmasti jokainen kärjen opiskelija sai kipinää työntekoon aiemmin tuntemattomassa yrityksessä. Uskallus avata oman organisaation toimintaa tuo opiskelijalle positiivisen kuvan yrityksestä. Myös yrityksille verkostoituminen opiskelijoiden kanssa on kannattavaa. Alaan erikoistuvat opiskelijat ovat taitavia ja kehityshaluisia, eikä hutirekrytoinnin mahdollisuutta juuri ole. Useimmissa vierailukohteissa olikin aiempien vuosien HR-kärjen opiskelijoita töissä.

On selkeää, että opiskelijoiden yritysvierailut ovat tapahtumia joiden merkitys on molemmille osapuolille suuri. Omalla kohdallani odotukset täyttyivät paremmin kuin hyvin ja jokaisesta vierailusta jäi positiivinen fiilis, niin keskusteluista kuin hyvistä tarjoamisista. Iso kiitos kaikille yrityksille joissa saimme vierailla.

Valtteri Seppänen, HR-kärjen opiskelija