ValueSelling-kilpailusta käytännön oppeja matkalle työelämään

Myynnin opiskelijoiden vuotuinen ValueSelling-kilpailu on osallistujille pitkä ja haastava prosessi, jonka aikana käydään läpi tunteita laidasta laitaan. Monipuolinen valmistautumisjakso huipentuu mahdollisuuteen päästä testaamaan käytännön myyntiosaamista ja ottamaan mittaa niin itsestä kuin opiskelutovereistakin. Jännitys. Pettymys. Helpottuneisuus. Ilo. Kaikki tunteita, joita kilpailupäivänä oli aistittavissa.

Seitsemän kovaa kilpailijaa

Seitsemän motivoitunutta tulevaisuuden myyntiosaajaa kokoontui ensimmäisen kerran yhteisen pöydän ääreen viime vuoden syyskuussa. Tuolloin kävimme yhdessä läpi myynnin kärkiopintojen sisältöä ja sitä, mitä kaikkea tuleva aika kärkiopiskelijana toisi eteemme. Merkittävässä roolissa osana tätä kokonaisuutta oli ValueSelling-kilpailu, sekä siihen liittyvä valmentautuminen. Jo tuolloin oli havaittavissa, että jokainen kärjen opiskelija suhtautui edessä olevaan mahdollisuuteen innolla. Omat tavoitteeni kilpailun suhteen alkoivat hahmottua nopeasti. Niiden saavuttaminen tulisi kuitenkin olemaan kaikkea muuta kuin helppoa. Valmentautumisen lähestyessä loppuaan olimme jokainen päässeet jo poistumaan omalta mukavuusalueeltamme. Aitoa kilpailutilannetta simuloiden olimme videoineet omia harjoituksiamme. Myyntitilanne jossa kamera käy ja kello tikittää on haastava kokeneemmallekin myyntitykille. Puhumattakaan meille, joilta ratkaisumyynti kokemusta ei takataskusta vielä ihan hirveästi löydy. Jokaiselle alkoi tässä vaiheessa hahmottua kuva siitä, mitkä ovat ne omat vahvuudet ja heikkoudet sekä mitä kilpailussa pärjääminen tulisi vaatimaan.

ValueSelling-kilpailupäivä JAMKilla 22.3.2018

Torstai 22.3.2018 oli päivä, jonka olimme ympyröineet kalentereistamme jo kauan aikaa sitten. Varsinaiseen kilpailupäivään liittyi paljon odotuksia. Löysin itseni useasti päivän aikana ajattelemasta kaikkea mahdollista onnistumisesta siihen pahimpaan kauhuskenaarioon. Taustalla oli kuitenkin tieto siitä, että valmentautuminen oli tehty kattavasti, suorittaminen oli ollut nousujohteista ja omien vahvuuksien käyttämisellä oli mahdollisuus hyvään suoritukseen. Kilpailusuoritus itsessään oli jännityksestä huolimatta ehjä kokonaisuus, jolla irtosi kilpailun toinen sija ja edustuspaikka valtakunnalliseen BestSeller-kilpailuun. Helpotus kilpailun jälkeen oli melkoinen. Sijoitustavoite täyttyi ja oman mukavuusalueen ulkopuolella tuli seikkailtua oikein kunnolla.
Mitä ValueSelling-projektista sitten konkreettisesti jäi käteen? Mistähän aloittaisi. Matka valmentautumisen lähtötilanteesta itse kilpailusuoritukseen oli hyvin pitkä. Oli huikeaa huomata, kuinka jokainen meistä osallistuneista kehittyi suurin harppauksin todella nopeasti. Matka kokonaisuudessaan opetti omasta itsestä sellaisia asioita, joita ei aiemmin ollut osannut edes ajatella. Merkittävimpänä viimeistään tässä vaiheessa tullut varmistus siitä, että myynnin parissa työskentely on itselle intohimo. Palava halu ylittää itsensä ja onnistua motivoi panostamaan prosessiin täysillä. Valmistautumista leimasi ajoittain jopa liiankin kriittinen tarkastelu omaa tekemistä kohtaan mutta nousujohteinen suorittaminen vahvisti itseluottamusta jatkuvasti.
Sillä että itse itselleni asettamat tavoitteet täyttyivät, oli suuri merkitys. Onnistuin todistamaan itselleni kuinka hyvä valmistautuminen, aito halu ja motivaatio ovat yhdistelmä jolla päästään pitkälle. Prosessin aikana tuli opittua omien vahvuuksien lisäksi paljon myös heikkouksista. Vastuuopettajan, opiskelutovereiden sekä yritysvalmentajan antama palaute avasi silmiä ja valotti monia asioita, joihin omassa tekemisessä on syytä kiinnittää huomiota.

Oppimiskokemus

Nyt kilpailun jälkeen on hyvä lähteä jatkamaan matkaa kohti seuraavia askeleita. Koen myynnin ammattilaisilta saadun palautteen olevan merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Itseluottamus ja ymmärrys siitä, että suurimmat vahvuudet löytyvät omasta itsestä tulevat olemaan tärkeitä voimavaroja jatkossa. Kokonaisuutena ValueSelling tarjosi mahtavan oppimiskokemuksen johon osallistumista ei tarvinnut katua. Suuri kiitos tästä kuuluu koko myynnin kärjelle sekä kaikille ValueSelling-projektissa vaikuttaneille henkilöille.

Kirjoittaja Miika Hirvonen, myyntikärjen opiskelija