Ravintolamaailmasta osaamisen kehittäjäksi taloushallinnon alalle

Haastattelimme tätä blogipostausta varten Dextili Oy:n kehityspäällikkö Kati Arkilahtea. Päätimme haastatella häntä, sillä teimme kyseiselle yritykselle henkilöstötutkimuksen projektiopintoina. Pyysimme häntä kertomaan koulutus- ja työtaustastaan sekä työstään kehityspäällikkönä. Dextili Oy on keskisuomalainen kiinteistö- ja rakennusalojen taloushallintoon keskittynyt yritys. Dextili Oy on perustettu 1997 ja työllistää 47 henkilöä neljässä eri toimipisteessä.

Koulutustaustaltaan Kati on ylioppilas ja restonomi. Lisäksi häneltä löytyy opettajan pedagoginen pätevyys ja opinto-ohjaajan pätevyys. Ravintola-alasta Kati kiinnostui työskennellessään opiskeluiden ohessa Kolmen Helmen Simpukassa. Valmistuttuaan restonomiksi hän työskenteli ravintolatyöntekijänä Fazer Amicalla Helsingissä ja eteni nopeasti apulaisravintolapäälliköksi. Parin vuoden jälkeen hän sai oman ravintolansa, jossa toimi tulosvastuullisena ravintolapäällikkönä noin 7 vuotta.

Ravintola-alan ohella Katia oli aina kiinnostanut myös opettaminen ja tehtyään töitä ravintolassa yli 10 vuotta, hän hakeutui opiskelemaan opettajan pedagogista pätevyyttä. Valmistuttuaan hän työskenteli Helsingin Amiedussa ravitsemisyksikön kouluttajana. Jyväskylään muutettuaan Kati työllistyi Jyväskylän ammattiopistoon opettajaksi ja työn ohella hän opiskeli opinto-ohjaajaksi ja toimikin myös opinto-ohjaajana vuoden ajan. Työsuhteen päätyttyä ammattiopistolla ovi Dextilille avautui puolen vuoden osaamisen kehittämiseen liittyvän projektin kautta.

Puolen vuoden projektin aikana tärkein tehtävä oli perustaa Dextili Akatemia, joka on yrityksen sisäinen osaamisen kehittämisen yksikkö. Sen tarkoituksena on tarjota henkilöstölle suunnitelmallisen mahdollisuuden osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Nykyään kehityspäällikön tehtävässä työnkuvaan kuuluu Akatemian jalkauttaminen ja edelleen kehitys sekä uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja käytön opettaminen työntekijöille. Kati vetää myös Lean-projektiryhmää, osallistuu laatutyöhön, tekee yhteistyötä JAMK:n kanssa ja osallistuu rekrytointiprojektiin.

Katin työpäivät ovat hyvin erilaisia ja tällä hetkellä HR –järjestelmän käyttöönotto vie suuren osan hänen työajastaan. Aikaa kuluu paljon erilaisten asioiden testaamiseen ja kehittämiseen. Katin tavoitteena on tuottaa työkaluja esimiesten ja työntekijöiden käyttöön. Hänen mielestään parasta työssä on juurikin testaaminen, kehittäminen ja oman luovuuden käyttö. Työssään hän saa myös päivittäin oppia jotain uutta ja kohdata erilaisia ihmisiä.

Suurimmaksi vahvuudeksi Kati kokee työssään erilaisen näkökulmansa taloushallinnon maailmaan. Myös kokemuksesta opettajan työstä on paljon hyötyä osaamisen kehittämisen tehtävissä. Koko työuran kestäneestä asiakaspalvelukokemuksesta on ollut myös työssä suurta hyötyä. Työssään Kati on oppinut erityisesti yritysmaailmasta ja sen lainalaisuuksista.

Lopuksi Kati kehottaa kaikkia uskomaan itseensä sekä olemaan avoimia ja innostuneita. Hän uskoo, että ihminen voi saavuttaa lähes mitä vaan, kunhan motivaatio uuden oppimiseen on kunnossa. Hän kannustaa tarttumaan haasteisiin ja luottamaan omaan osaamiseen.

 

Meri Haaparanta ja Reetta Norring

HR-kärjen opiskelijat