Viimeinen silaus brändiopintoihin Länsimetron kyydissä

Upeiden kesäkelien ohella omavalintaisista projektiopinnoista nautimme myös me, brändikärjen opiskelijat Kaisa, Sara, Anette ja Toni. Projektitoimeksianto saatiin Länsimetro Oy:n viestintäjohtajalta Satu Linkolalta, joka oli tuttu kontakti keväällä brändikärjen kesken järjestämästämme Brand It -seminaarista. Yhteistuumin yhteistyötä päätettiin jatkaa vielä kesän yli.

Kun mainitaan Länsimetro Oy, kaikki varmasti tietävät – tai ainakin luulevat tietävänsä – mistä puhutaan. Median kautta Länsimetro on tullut tutuksi jopa Jyväskylässä asuville, mutta yllättävää on, että yrityksen todellisella roolilla on hyvin vähän tekemistä Länsimetrona tunnetun Ruoholahden ja Matinkylän välillä kulkevan metrolinjan käytännön toiminnan kanssa. Länsimetro Oy:n tehtävänä on nimittäin ollut metron ensimmäisen ja toisen rakennusvaiheen toteuttaminen, ja lisäksi yritys myös omistaa linjan metrotunnelit.

Brändikärjen opintoihin liittyvä omavalintainen projekti sovittiin Länsimetro Oy:n tarpeiden mukaan imagotutkimukseksi. Webropol-työkalulla toteutetussa tutkimuksessa selvitimme esimerkiksi sitä, millaiseksi kuluttajat ymmärtävät Länsimetro Oy:n roolin metroliikenteessä, millaisia mielikuvia yrityksestä herää ja miten sen viestinnän koetaan onnistuneen. Tekemämme kyselyn tuloksia käytetään hyväksi suunnitellessa ja toteuttaessa Länsimetron tulevaa viestintää, ja meitä luvattiin informoida tutkimustuloksistamme lähteneistä jatkotoimenpiteistä.

Sekä Satu Linkola että kärkiopettaja Nina Välimäki olivat vaikuttuneita projektin lopputuloksesta. Kaikista vaikuttuneimpia olimme kuitenkin me, sillä uskalsimme ottaa haasteen vastaan ja toteuttaa tutkimuksen lähes täysin itsenäisesti – vaikkakin projekti oli kokonaisuudessaan hyvinkin tunnerikas. Projektia tehdessä pääsimme tutustumaan sekä teoriassa että käytännössä yrityksen imagoon vaikuttaviin tekijöihin ja niiden kehittämiseen, ja keräsimme erittäin arvokkaita oppeja erikoistumisalastamme. Tutkimus valmistikin meitä hyvin tulevaa opinnäytetyötä varten tukien samalla vahvasti brändiosaajan opintoja.

Projektin kohokohtana mainittakoon tutkimusreissu Helsinkiin ja Espooseen kesäkuun lopussa, jolloin pääsimme toteuttamaan tutkimusta asiakasrajapintaan alueen kauppakeskuksissa. Retki pääkaupunkiseudulle ei pelkästään tuonut hyviä tutkimustuloksia, vaan myös lähensi tiimiämme. Tutun tiimin kanssa yhteistyö ja kommunikointi toimivat loistavasti, mikä olikin jälkeenpäin katsottuna yksi tärkeimmistä tekijöistä projektin onnistumisen kannalta.

Onnistuneen projektin jälkeen meidän kelpaa suunnata kolmannelle opiskeluvuodellemme, niin työharjoittelun, ulkomaan vaihdon kuin opiskeluita syventyvien opintojen parissa. Olemme erittäin kiitollisia Länsimetrolle ja Satu Linkolalle, jotka mahdollistivat meille erittäin tärkeää käytännön harjoitusta sekä tarjosivat tärkeitä haasteita, kontakteja ja kokemuksia.

Lämpimiä terveisiä myös pian aloittavalle uudelle brändikärjelle!

Kirjoittajat: Sara Ahonen, Anette Isoaho, Kaisa Jatkola ja Toni Puukari, Brändikärjen opiskelijat