Siviilikriisinhallintaoperaatiot benchmarkkauskohteena Global Team Leadership -kurssilla

Global Team Leadership -kurssi perehdyttää opiskelijan tiimien toimimiseen ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin globaaleissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä ja osaamista kompleksissa, monikulttuurisissa ja turbulenteissa organisaatioympäristöissä toimimisessa – erityisesti  tiimien johtamiseen liittyvien haasteiden sekä onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta.

Meillä oli ilo ja kunnia saada kurssilla asiantuntijavieraaksemme Crisis Management Finlandin (CMC) eli Kriisinhallintakeskuksen tutkimusjohtaja Jyrki Ruohomäki.

Jyrki on arvostettu siviilikriisinhallinnan asiantuntija. Muun muassa Ylen aamu-tv haastatteli häntä 29.3. Ukrainan tilanteeseen liittyen. Vierailijaluennollaan Jyrki syventyi käytännön esimerkein työskentelyyn haastavissa, monikulttuurisissa siviilikriisinhallintaoperaatioissa (skh-operaatio). Tämä tarjosi loistavan benchmarkkauskohteen globaalien, kompleksisessa ja vaativissa olosuhteissa toimivien tiimien johtamisesta oppimiseen!

Kriisinhallintakeskus johtaa monialaista asiantuntijakantaa ympäri maailman

Kriisinhallintakeskus vastaa Suomessa sisäministeriön alaisuudessa skh-operaatioihin lähetettävien asiantuntijoiden koulutuksesta, operaatioihin lähettämisestä, logistiikasta sekä siviilikriisinhallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Skh-operaatioiden tavoitteena on edistää hauraita tai haavoittuneita maita rakentamaan uutta yhteiskuntaa.

Suomalaisia asiantuntijoita on maailmalla tällä hetkellä kaikkiaan 122, joista suurin osa toimii erilaisissa EU-operaatioissa Euroopassa, Lähi-idässä sekä Afrikassa. Lisäksi osa toimii mm. ETYJin sekä YK:n operaatioissa. Asiantuntijat tulevat useilta eri aloilta, mutta suurin osa on poliiseja, juristeja sekä rikosseuraamusalan ja tullin asiantuntijoita. Kuitenkin myös esimerkiksi viestinnän, HR:n sekä erityisesti ympäristöalan ja kyberturvallisuuden asiantuntijoita tarvitaan – Jyrkin mukaan erityisesti juuri kyberosaajista on tällä hetkellä jopa pulaa.

Tiimien vaihtuvuus korostaa tieto- ja tiimijohtamisen merkitystä

Jyrki toi esimerkeissään esille mm. sen, millaisia haasteita erilaiset työkulttuurit ja välillä hyvin syväänkin juurtuneet tottumukset ja työskentelytavat voivat luoda. Skh-operaatioiden tiimeissä vaihtuvuus on jatkuvaa – asiantuntija on operaatiossa mukana keskimäärin 2 vuotta. Tämä vaihtuvuus luo haasteita tietojohtamiseen sekä tiimien johtamiseen.

Jyrki korosti luennossaan myös tiimin jäsenten rekrytoinnin onnistumisen merkityksestä, muistuttaen, että aina paperilla paras ei ole tiimiin sopivin. Tiimien oppiminen ja erityisesti reflektoiva oppiminen ovat myös keskeisessä roolissa – erityisesti tiimin vetäjien osalta juuri reflektoiva oppiminen sekä oman osaamisen ja asenteiden jatkuva tarkastelu on koettu kriittisiksi tiimien menestystekijöiksi. Tiimin jäsenet toimivat pääasiassa erilaisissa asiantuntija- ja adviser-rooleissa, mutta näissä rooleissa oleellista ei ole tuoda esille omaa ”paremmuutta”, vaan tukea ja auttaa paikallisia löytämään heidän ympäristöönsä parhaita mahdollisia, demokratiaa, turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta edistäviä ratkaisuja.

Pitkälle hiotut johtamisen prosessit benchmarkkaus-kohteina

Vierailijaluento herätti monenlaisia ajatuksia, oivalluksia ja rikasta jatkokeskustelua aiheesta. Keskusteluissa opiskelijoiden kanssa nousi esille muun muassa se, kuinka tärkeää on löytää benchmarkkauskohteita, joissa jokin tietty johtamisen prosessi on hiottu viimeisen päälle kuntoon. Myös toimintaympäristöjen vaikutus prosessien kehittymiseen ja hiomiseen korostuivat keskusteluissa – esille nousi mm. se, miten tietyt lentoyhtiöt ovat benchmarkanneet formuloita oppiakseen tehokasta tankkausta.

Asiantuntija Jyrki Ruohomäki ja lehtori Pia Viklund luentosalin etuosassa hymyilemässä kameralle. Heidän takanaan näkyy luennolle osallistuneita opiskelijoita luentosalin katsomossa.

Seuraavaksi saamme kurssille vieraaksi WHO (World Health Organization) koulutusyksikön päällikön. Opimme häneltä varmasti jälleen paljon uutta!

Pia Viklund on loppuvuonna 2021 Jamkissa liiketoimintayksikössä aloittanut johtamisen lehtori, jonka sydän sykkii mm. uuden oppimiselle, ennakkoluulottomille kokeiluille ja ajattelun avartamiselle. Löydät Pian myös LinkedInistä!