Category Archives: Blogi

Verkkosivuilla muutoksia, Elo-verkkolehti kasvatti lukijakuntaansa vuonna 2012

Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.

Projektin ulkoinen viestintä vuonna 2012 keskittyi Opin ovi -projektien toiminnasta tiedottamiseen verkossa sekä erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Erityisen oleellinen osa koordinaatioprojektin viestinnästä oli kertoa päättyvissä Opin ovissa luoduista hyvistä käytännöistä ja projektituotoksista.  Tämän vuoksi Opinovi.fi-sivustoa uudistettiin syksyllä visuaalisesti raikkaammaksi ja rakenteellisesti tarkoituksenmukaisemmaksi. Sivuston aiempi Koulutukset -osio muuttui Hyvät käytännöt -osioksi. Sivustolla on ollut vuoden aikana n. 30 700 käyntiä (yksilöityjä kävijöitä n. 20 200) ja n. 113 500 sivulatausta.

Read More »

URAkahvilasta® uuteen koulutukseen ja paremmin arkeen kiinni

Opin ovi -hankeperheen ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin organisoima URAkahvila® toi päätapahtuman vierailijoille uraohjausta. URAkahvilan® ohjaajat tulivat Helsingin seudulla toimivien Opin ovien verkostoista. Ohjauspistettä markkinointiin www.innostuoppimaan.fi – ja www.opinovi.fi -sivuilla. Lisäksi markkinoimme palvelua HS:n koulutusliitteessä.

URAkahvilan® ohjaajien mukaan päivän asiakasjoukko oli monenkirjava. Siihen mahtui ensimmäistä opiskelupaikkaansa etsiviä nuoria, YT-neuvottelujen uhan alla eläviä työntekijöitä sekä jo pidemmän aikaa työttömänä olleita.

Read More »

Ohjausryhmästä tukea ja voimaa

Tampereella 15.5.2012

Pohdiskelin tänään, mitkä ovat projektin onnistumisen avaimia? Niitä löytyy toki monia, mutta tässä yhteydessä en malta nostaa erityisen tarkkailun kohteeksi projektin ja erityisesti projektipäällikön tukena olevia tahoja.

Itselläni on pitkä kokemus ESR-projektien vetämisestä, mutta myös muiden projektien ohjausryhmien jäsenenä.  On ollut sellaisia ohjausryhmiä, jotka ovat toimineen ainoastaan esityslistassa olevien asioiden ”kumileimasimina”. Toisaalta on saanut kokea oivalluksia ja onnen tunteita sellaisista ohjausryhmistä, jotka aidosti tukee, ohjaa ja on kokonaisvaltaisesti hengessä mukana. Sellaiseksi koen oman projektini, Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin, ohjausryhmän.

Read More »

Tervetuloa Opin ovi -kanavalle!

Tervetuloa Opin ovi -kanavalle! Opin ovi -kanava kerää yhteen JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottaman audiovisuaalisen materiaalin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoitamme ja lokakuussa 2012 uutena alkavaa Opin ovi -podcastia. Myös vanha Opin ovet avoinna -blogi siirtyy Opin ovi -kanavalle. Materiaali on luokiteltu eri kategorioihin aiheidensa perusteella, ja vielä tarkemmin niitä voi jaotella sivuston oikeasta laidasta löytyvän asiasanapilven avulla.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tavoitteena on tukea Opin ovi -projekteja sekä koota niissä syntyviä tuloksia ja hyviä käytäntöjä sekä levittää niitä valtakunnallisesti projektien apuna. Lisäksi Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti auttaa alueellisia Opin ovi -projekteja hyvien käytäntöjen juurruttamisessa siten, että projektin vaikutukset jatkuvat hankekauden jälkeen.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektia toteuttaa (1.8.2008-31.12.2013.) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu Euroopan sosiaalirahaston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen turvin.

Kohti yhden luukun periaatetta – verkostoitumalla

(Tämä artikkeli on julkaistu alun perin vanhassa Opin ovet avoinna -blogissa 10.6.2012.)

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen on nyt suurennuslasin alla. Unelmana on, että meillä on vuonna 2014 elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävä palvelujen kokonaisuus, joka vastaa aikuisten ja työelämän tarpeisiin. Onko se mahdollista?

Mistä löytäisin sen luukun?

Suomessa vuosina 2008 – 2013 kehitetään aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ”yhden luukun” – toimintaperiaatteen suuntaisesti. Se tarkoittaa sitä, että pirstaleisia palveluja pyritään yhtenäistämään ja yhdistämään sellaisiksi, että ne näyttäytyvät kansalaisille tasa-arvoisina, monimuotoisina ja helposti löydettävinä. Nyt palveluja kehitetään erityisesti hakevassa vaiheessa, koulutuksessa, työssä tai työttömänä oleville henkilö- ja yritysasiakkaille.

Read More »

Arviointia ja parastamista – osallistu keskusteluun

(Tämä artikkeli on julkaistu alunperin vanhassa Opin ovet avoinna -blogissa 4.1.2012.)

Opin ovissa vuodenvaihde on jännityksen aikaa. Silloin kerätään yhteen vuoden saldo ja tulokset. Mitä saatiin aikaan? Millaisissa sudenkuopissa rämmittiin? Millaisia uusia mahdollisuuksia oivallettiin? Kuinka suunnataan laivan kulkua paremmille reiteille?

Opin ovi -klinikka 1.12.2011 Pasila

Read More »

Projektipäällikkö on kuin orkesterin kapellimestari

(Tämä artikkeli on julkaistu alunperin vanhassa Opin ovet avoinna -blogissa 13.12.2011.)

Kuvittele, jos olisi sata soittajaa ja jokaisella heillä eri soitin. Kuvittele, jos kaikki sata soittajaa soittaisivat yhtä aikaa eri kappaletta. Ilmassa törmäilisi melkoinen äänten sekasotku. Vaikka sata soittajaa soittaisi samaa kappaletta, ei heidän olisi helppoa soittaa aivan samaan tahtiin. Jonkun pitää näyttää soittajille, milloin soitto alkaa ja milloin on minkin soittimen vuoro.

Kaikki orkesterin soittajat ovat opetelleet mitä kapellimestarin käyttämä elekieli tarkoittaa. Tämä kieli muistuttaa hiukan kuurojen käyttämää viittomakieltä. Sen mukaan, miten kapellimestari liikuttaa käsiään, tietävät soittajat, miten äänekkäästi tai hitaasti heidän kuuluu soittaa.

Read More »