Mistä digitaalisen liiketoiminnan aikuiskoulutuksessa on kysymys?

 

Digitaalinen liiketoiminta on aikuiskoulutuksen suuntautumisvaihtoehto kevään 2013 opiskelijahaussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma on vaihtanut aikuisryhmän suuntautumisvaihtoehtoa joka vuosi. Esimerkiksi oikeudellinen asiantuntijuus eli oikeustradenomiryhmä on aloittanut vuosina 2006, 2008 ja 2011. Taloushallinnon ryhmä aloitti vuonna 2012. Suuntautumisessa on kyse jonkin liiketoimintaosaamisen alueen painotuksesta ja pystymme tarjoamaan näille opiskelijoille kattavammat toisen ja kolmannen vuoden opinnot.

Digitaalinen liiketoiminta painottaa sähköisen liiketoiminnan ja sähköisen kaupankäynnin ammattiopintoja. Tarkoitamme digitaalisella liiketoiminnalla samaa asiaa kuin sähköinen liiketoiminta, englanniksi electronic business tai e-business. Digitaalisessa liiketoiminnassa hyödynnetään Internet –teknologioita.

Sähköinen kaupankäynti tai verkkokauppa, englanniksi electronic commerce tai e-commerce on koulutuksessamme yksi osa digitaalista liiketoimintaa. Kirjallisuudessa sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan keskinäisestä suhteesta näkee myös muita tulkintoja. Alla Chaffeyn (2011) esittämä kuva käsitteiden suhteesta.

Koulutuksen sisällössä hyödynnetään Internet –teknologioita, mutta aikuiskoulutuksessa emme mene teknologioissa kovin syvälle. Haluamme hyödyntää Internet -teknologiaa liiketoiminnan kasvattamiseksi tai palvelujen kehittämiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on myös syvemmälle teknologiaan meneviä koulutusohjelmia, kuten tietotekniikan koulutusohjelma (TIKO).

Aikuiskoulutuksen aloittaa 40 opiskelijaa ja heistä osa tulee valituksi, vaikka eivät suuntautuisikaan digitaaliseen liiketoimintaan. Opiskelupaikan on saanut viime vuosina myös täysipäiväiseen opiskeluun pystyvät, ja he valitsevat laajan kirjon päiväopintoja sekä täydentävät tutkintoaan iltaopinnoilla. Valituiksi voi tulla myös niitä, joilla tutkinto on jäänyt kesken ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

pertti.pernu (at) jamk.fi – koulutuspäällikkö

 

Lisätietoja hakutoimisto@jamk.fi
Määritelmä: mm. Chaffey, Dave (2011): E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice, 5th edition. Pearson.