ALPO-hanke lainsäädännän ja soveltamisen käsikassarana

Kun nykyistä lakia kotoutumisen edistämiseksi oltiin valmistelemassa ja laatimassa, asiaa edistettiin myös Euroopan Sosiaalirahaston vipuvoimalla. Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelman toimeenpano vastuutettiin sekä sisäasiainministeriölle että opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kotoutumisasioiden siirryttyä hallitusohjelman mukaisesti SM:ltä työ- ja elinkeinoministeriölle kehittämisohjelma jatkui siltä osin jälkimmäisessä vuoden 2012 alusta alkaen. Kehittämisohjelman käsikassaran tehtävät – kansallinen koordinointi ja tukitoiminta –…

Jatka lukemista

Keski-Pohjanmaan Opastin palvelee yksilö- ja yritysasiakkaita sekä ohjausverkostoja

Keski-Pohjanmaan alueella on vaikuttanut kaksi Opin ovi -projektia: näillä näkymiin kesäkuun loppuun asti jatkava Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla sekä viime vuoden lopussa päättynyt Opin Ovi SME. Niistä ensiksi mainittu on kehittänyt yhden luukun periaatteella toimivaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua alueen aikuisväestön tarpeisiin, jälkimmäinen työelämän ja yritysten tarpeisiin räätälöityä palvelumallia. Projektien yhteistyönä on syntynyt monipuolinen verkkopalvelu Opastin….

Jatka lukemista

JESPERI kartoitti ESR-hanketoimijoiden nettitarpeita

JESPERI (Jatkoselvitys ESR-rakennerahoitteisten hankkeiden verkkopalveluselvitykselle) -hanke selvitti ESR-hanketoimijoiden nettitarpeita sekä nykyiselle hankekaudelle että lähitulevaisuutta varten. Selvityksen päätavoitteena oli kehittää verkkopalvelujen helppokäyttöisyyttä ja tiedon löydettävyyttä. Selvityksessä tarkasteltiin myös Rakennerahastot.fi:n tietopalveluosaa RR-Tietopalvelua. JESPERI kartoitti tapoja jalostaa hankkeiden tiedotusta ja raporttien jakelua, toimijoiden verkottumista ja verkottumistyökaluja sekä raportointitapoja julkishallinnolle. Raportoinnin helpottaminen tulisi tarpeeseen, sillä projektimäärät ovat suuria, kuten…

Jatka lukemista

Työelämän koulutusneuvojista tukea työelämän myrskyissä

Työelämän koulutusneuvojat -hankkeen valtakunnallinen päätösseminaari keräsi kuutisenkymmentä hankkeessa mukana ollutta jakamaan kokemuksia ja pohtimaan hankkeen jatkoa Viking Mariellalle 26.4.2013. ”Työelämän koulutusneuvojan toimi tulisi vakiinnuttaa työpaikoilla. Ammattitaidon ylläpitämisestä on etua työntekijöille kuin myös yrityksille”, korosti SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. ”Työelämä- ja elinkeinorakenteen muutoksissa tarvitaan yhä enemmän osaamisen siirtoa ja valmiuksia kohdata työelämän muutoksia. Työelämän koulutusneuvojat toimivat…

Jatka lukemista

Alueellisten ELO-ryhmien muodostaminen etenee positiivisessa hengessä

LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen vieraili Opin ovi -podcastissa vastaamassa kysymyksiin alueellisten ELO-ryhmien tämänhetkisestä tilanteesta viime syksyn ELY-kierroksen tunnelmien pohjalta. ”Alueilla ollaan liikkeellä positiivisessa hengessä. Koordinaatiotarve alueilla on noussut myös ilman ulkoista, ministeriön tulosohjausta. Yleinen tarve asioiden katsomiselle yhdessä on siis lähtenyt sisältä käsin. ELYjen rooli vaihtelee, joillain alueilla ELYt ovat olleet vahvasti mukana alusta asti….

Jatka lukemista

ALPO-projektet som mellanredskap för lagstiftningen och tillämpningen

När man beredde och uppgjorde den nuvarande lagen för främjande av integration befrämjades saken också med inflytande från den Europeiska socialfonden. Ansvaret för verkställandet av utvecklingsprogrammet för rådgivning och vägledning för invandrare i det inledande skedet gavs åt både inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Efter att integrationsfrågorna i enlighet med regeringsprogrammet överförts från inrikesministeriet till…

Jatka lukemista

Mellersta Österbottens Opastin betjänar privat- och företagskunder samt handledningsnätverk

I Mellersta Österbottens region har verkat två Opin ovi -projekt: Opin Ovi i Mellersta Österbotten som nu ser ut att fortsätta till slutet av juni och Opin Ovi SME som avslutades i slutet av förra året. Av dessa har den förstnämnda utvecklat informations-, rådgivnings- och handledningstjänster som fungerar med one-stop-shop -principen för de behov som…

Jatka lukemista

JESPERI kartlade ESF-projektaktörernas internetbehov

JESPERI (Tilläggsutredning för nättjänstutredningen för projekt med finansiering ur ESF-strukturfonder) -projektet utredde ESR-projektaktörernas internetbehov både för den nuvarande projektperioden och med tanke på den närmaste framtiden. Utredningens huvudsyfte var att utveckla nättjänsternas lättanvändbarhet och tillgången till information. I utredningen granskade man också Rakennerahastot.fi:s informationstjänstdel RR-Tietopalvelu. JESPERI kartlade sätt att vidare utveckla projektens informering och distribution…

Jatka lukemista

Stöd av arbetslivets utbildningsrådgivare i arbetslivets stormar

Arbetslivets utbildningsrådgivare -projektets nationella avslutningsseminarium samlade ungefär sextio delaktiga i projektet den 26 april 2013 på Viking Mariella för att dela erfarenheter och begrunda projektets fortsättning. Arbetslivets utbildningsrådgivares tjänst borde etableras på arbetsplatserna. FFC:s ordförande Lauri Lyly betonade att upprätthållandet av yrkeskunskapen gynnar både arbetstagarna och företagen. ”I arbetslivs- och näringsgrensstrukturens förändringar behövs allt mer…

Jatka lukemista

Grundandet av regionala ELO-grupper framskrider i positiv anda

LAITURI-projektets utvecklingsexpert Antti Laitinen besökte Opin ovi -podcasten för att besvara frågor om den nuvarande situationen för de regionala ELO-grupperna på basis av stämningen under höstens ELY-runda. ”Man är på gång i positiv anda i regionerna. Koordinationsbehovet i regionerna har ökat också utan den yttre resultatstyrningen från ministeriet. Det allmänna behovet att tillsammans granska frågorna…

Jatka lukemista