Ketjut

Lohkoketjuteknologia kehittää yritysten liiketoimintaa ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Lohkoketjuteknologia tunnetaan sen ensimmäisestä sovellutuksesta, bitcoinista, jonka kehitti pseudonyymi Satoshi Nakamoto. Hän julkaisi white paperin bitcoinista alkuvuodesta 2009.

Lohkoketjuteknologia on tunnistettu ja tunnustettu olevan yksi seuraavista suurista teknologioista, joka mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja sekä kyseenalaistaa nykyiset liiketoimintamallit. Lohkoketjuteknologiaa tekee myös joitakin perinteisiä yrityksiä tarpeettomiksi.

Finanssiala

Lohkoketjuteknologian perusideana on tuottaa luottamusta eri toimijoiden välille ilman, että heidän tarvitsee tuntea toisensa. Tänä päivänä luottamusta tuotetaan kahden tuntemattoman toimijan välille siten, että kolmas osapuoli, johon molemmat luottavat, toimii välittäjänä. Tällainen luottamuksen välittäjä voi olla esim. pankki tai muu finanssialan toimija.

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa transaktioiden, kuten rahansiirtojen, varmentamisen ilman kolmannen osapuolen tarpeellisuutta. Näin maksaja ja maksun saaja voivat luotettavasti varmentaa, että toinen osapuoli on täyttänyt sopimuksen velvoitteet. Tässä skenaariossa pankilla ei ole minkäänlaista roolia rahan tai luottamuksen välittäjänä.

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa rahan siirron ilman, että edes omistaa pankkitiliä. Tämän vuoksi perinteiset finanssialan toimijat joutuvat miettimään olemassaolonsa perusasiat täysin uudelleen.

Logistiikka, jakeluketjut ja vähittäiskauppa

Lohkoketjuteknologiaa hyödynnetään logistiikassa, jakeluketjuissa ja vähittäiskaupassa. S-ketju hyödyntää lohkoketjuteknologiaa mm. Norjasta kalastettujen lohien jakeluketjun hallintaan aina kaupan kalatiskille asti. Asiakkaalle voidaan niin haluttaessa selvittää mistä maantieteellisestä paikasta tietty lohi on pyydetty, milloin se on nostettu merestä ja minkälaista kuljetusreittiä pitkin lohi on päätynyt kalatiskille. Tämä lisää elintarviketurvallisuutta, prosessin läpinäkyvyyttä ja sitä kautta asiakkaiden luottamusta. Kun asiakkaat pystyvät luottamaan tuotteeseen ja yritykseen, he ovat valmiita maksamaan tuotteesta enemmän.

Täysin digitaalinen jakeluketju, jossa välivaiheet voidaan luotettavasti saada selville, nopeuttaa myös reklamaatioiden selvittämistä. Reklamaatio, jonka selvittämiseen ennen kului viikko, pystytään nyt hoitamaan alle 10 sekunnissa. Tämä tuo yrityksiin kustannustehokkuutta.

Peliteollisuus

Nykyään mobiili- kuin pöytäkoneilla pelattavissa peleissä on ns. mikromaksuja. Mikromaksuilla pelaaja pystyy ostamaan peliin lisätarvikkeita ja uusia ominaisuuksia ja näin etenemään pelissä nopeammin. Pelifirmat tekevät merkittävää liikevaihtoa antamalla pelin ilmaiseksi ja houkuttelemalla pelaajat käyttämään vähän rahaa kerrallaan erilaisilla ostoksilla. Lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää rahansiirtojen, lisätarvikkeiden ja ominaisuuksien vahvistamiseen. Tässäkään tilanteessa ei enää tarvita pankkia tai muuta rahoituslaitosta välittäjänä.

Sosiaali- ja terveysala

Jotta potilaille pystytään tarjoamaan terveydenhuollossa mahdollisimman korkeatasoista hoidon laatua sekä välttämään hoitovirheitä, pitää kaikilla potilasta hoitavilla tahoilla maailmanlaajuisesti olla pääsy potilastietoihin. Samalla myös potilastietojen on oltava luottamuksellisia ja suojattuja.

Lohkoketjuteknologian avulla pystytään suojaamaan tiedot digitaalisilla allekirjoituksilla sekä digitaalissa avaimilla ja näin varmistamaan potilastietojen muokkaamattomuus ilman potilaan suostumusta. Lohkoketjuteknologialla voidaan myös varmistaa, että potilaan tietoihin päästään ajasta ja paikasta riippumatta niin potilaan oma lääkäri kuin lomamatkalla käydyn ulkomaalaisen lääkärin toimesta.

Lohkoketjuteknologialla mahdollistetaan lääkkeiden turvallinen kuljettaminen. Lääkkeiden välittäjät pystyvät seuraamaan merkittävien reseptilääkkeiden kulkua valmistajalta jälleenmyyjälle. Tämä vähentää varkauden riskiä,  lääkkeiden käyttäjät näkevät mistä lääke on tullut ja lääkeväärennösten riski pienenee.

Kyberturvallisuus

Tunnetut kansainväliset lohkoketjuteknologian evankelistat, kuten Don Tapascott, ovat monesti todenneet lohkoketjuteknologian olevan Internetistä kehittyneempi versio. Internet, jossa voidaan siirtää informaation lisäksi myös luottamusta ja arvoa. Puheissa on käytetty termiä Internet 2.0. Lohkoketjuteknologia on verkkoteknologiaratkaisu, jota ei saa jättää huomioimatta kyberturvallisuuden näkökulmasta, sillä kyberturvallisuus on yksi lähestymiskulma verkkoteknologiaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tunnetaan kyberturvallisuuden kovatasoisena osaajana ja kouluttajana. Kyberturvallisuus, jota voi opiskella AMK- ja YAMK-tutkinnoissa, keskittyy verkossa tapahtuvaan tekniseen kyberturvallisuuteen. Lohkoketjuteknologia tuo uuden, luottamusta ja arvon välitystä mahdollistavan kerroksen nykyisen verkkoteknologian päälle. Tämä on houkutteleva kohde kyberhyökkäyksille. Kyberrikollisia vastaan voidaan suojautua hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa. Tästä syystä tulevaisuuden teknologiat, kuten lohkoketjut, pitää ottaa huomioon opetuksen sisällössä.

Lohkoketjuteknologia koskettaa kaikkia JAMKin toimialoja ja strategisia tavoitteita. Tätä varten lähdin kehittämään lohkoketjuteknologian peruskursseja JAMKin kurssitarjontaan. Lohkoketjuteknologiaa voi jatkossa opiskella avoimen AMK:n kautta tai vapaasti valittavina kursseina tutkinto-ohjelmissa.

-Tommi Hakala, projekti-insinööri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu