Pardco Group Oy:n laitelahjoitus pitää JAMKin tieto- ja viestintätekniikan opetuksen kehityksen kärjessä

Pardco Group Oy on tehnyt merkittävän laitelahjoituksen Jyväskylän ammattikorkeakoulu IT-Instituutille. Laitelahjoitus mahdollistaa JAMKin Tieto- ja viestintätekniikan opetuksen kehittämisen ja monipuolistamisen nopealla vauhdilla kehittyvässä ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. 

IT- Instituutin henkilökunnan perjantaiaamu vaihtui perinteisestä toimistotyöstä 5 tunnin hikiseen palvelin- ja tallennusjärjestelmälaitteistojen kantoon Kilpisenkadun kellarikerroksessa olevasta konesalista, jota operoi nykyisin Seltimil Oy. Lahjoitettu laitemäärä oli huomattava ja niiden avulla pystytään tarjoamaan opiskelijoille laadukkaampaa ja työelämän osaamista vastaavaa opetusta todellisessa laiteympäristössä. Lahjoitus mahdollistaa käytännön harjoittelun todellisia teknisiä ympäristöjä käyttäen eri opintokokonaisuuksissa.  Lahjoitetut laitteen täydentävät IT-Instituutin LabraNet- ja SpiderNet-opetusympäristöjä, joiden tallennuskapasiteettia ja laskentatehoa pystyttiin lisäämään.

LabraNetin vanhentuvaan palvelinkantaan saatiin useampi toimiva korttipalvelin, jotka ovat tekniikaltaan huomattavasti modernimpaa kuin poistettava laitekanta. Näiden päälle rakennettiin VMware-lisensseillä SpiderNetiä varten palvelinklusteri, joka aikaisemmin toteutettu useilla erillispalvelimilla. Kapasiteetti labrakäyttöön kasvoi noin 25-kertaiseksi, mikä mahdollistaa opintojaksoilla tehtävien labroratorioharjoitusten monipuolistamisen, uusien teknologioiden opettamisen ja pienemmät ryhmäkoot sekä yksilöllisemmät oppimistehtävät.

Myös Cisco CCNA -kursseilla käytettäviä kuormakoneita voitiin siirtää laskentakapasiteetiltaan parempiin palvelimiin, joka mahdollistaa useamman opiskelijan yhtäaikaisen laboratoriotyöskentelyn. Laitekehikoissa olevien vanhojen Nortel-kytkimien tilalle saatiin lahjoituksessa opiskelijoille tutumpia Cisco-kytkimiä, mikä helpottaa tekniikoihin tutustumista.

Levyjärjestelmä on jo lähes elinkaarensa lopussa, mutta siihen saatiin lukuisia varalevyjä ja -laitteita. Näiden avulla toimintaa voidaan jatkaa siihen asti, kunnes saadaan levyjärjestelmä modernisoitua. Lisäksi muitakin irtolaitteita, kuten palvelimia varattiin labrakäyttöön ja lahjoitettua palvelinkehikkoa on harkittu annettavaksi opiskelijoiden projekteihin.

JAMKin IT-Instituutin henkilökunta on erittäin kiitollinen Pardco Group Oy:n lahjoituksesta

-Mika Rantonen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti

Kuva: Pardco Group Oy:n (nyk. Solteq Oyj) edustajat Johannes Harju ja  Janne Tiainen sekä Seltimil Oy:n toimitusjohtaja Pertti Salmijärvi (kuvassa keskellä) kävivät tutustumassa rakennettuun ympäristöön yhdessä JAMKin asiantuntijan Juha Jokisen ja lehtori Mika Rantosen kanssa.