IoTista liiketoimintaa

IoTLi-hanke eli IoT:stä (internet of things, esineiden internet) liiketoimintaan on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja yhteistyöyritysten rahoittama hanke, joka alkoi tammikuussa 2017 ja loppui maaliskuussa 2019. Hankkeessa pyrittiin kehittämään IoT:stä uutta liiketoimintaa samalla tutkien esineiden internetin kaupallista hyödyntämistä.

Esineiden internet -konseptilla tarkoitetaan sitä, että lähes jokainen laite on yhteydessä internetiin ja toisiinsa. IoT-laitteet ovat jatkuvasti yleistymässä ja melkein jokaisesta kotitaloudesta niitä löytyykin. Kyseiset laitteet keräävät tietoa ympäristöstään sekä omasta käytöstään, jota kehittäjät voivat hyödyntää erilaisissa projekteissa.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Jyväskylän Yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti.

Hankkeen toimet kohdistuivat ensisijaisesti Keski-Suomen ja toissijaisesti koko Suomen yrityksiin, joissa IoT-ratkaisut ovat käytössä, tai joissa niiden käyttö olisi ajankohtaista. Kohderyhmään kuuluivat ajoneuvo-, energia- ja ICT- alalla toimivia yhteistyökumppaneita/yrityksiä, joiden liiketoimintaa pyrittiin edistämään uusilla IoT-ratkaisuilla.

Ensimmäisessä vaiheessa hanketta kehitettiin oma IoT-ratkaisu tutkimusta ja yrityksille toteuttavaa pilotointia varten. Ratkaisussa päädyttiin open source –pohjaisen ThingsBoard.io-alustan valintaan. ThingsBoard.io-alustaan on mahdollista myös liittää muita ratkaisuja mm. data-analytiikkaa (Apache Spark ja Kafka) varten.

Tämän alustan päälle rakennettiin Raspberry Pi –pohjainen datan keruujärjestelmä (gateway), johon oli mahdollista liittää erilaisia antureita langallisena tai langattomana eri tekniikoita hyödyntäen. Anturitiedot välitetään Raspberry Pi:n kautta Internet-yhteyden välityksellä ThingsBoard.io-alustaan ja sen tietokantaan (Cassandra). Anturien lisäksi on mahdollista käyttää myös Internetistä avoimesti saatavaa dataa ns. kolmannen osapuolten sovelluksista kuten esim. Ilmatieteenlaitoksen säätietoja.

Alla kuvaus toteutetusta kuvaus Open Source –alustakokonaisuudesta.

Alustan kehittämisen ja testaamisen jälkeen sitä hyödynnettiin yhteistyökumppaniyritysten pilottien toteutuksessa.

Esimerkkinä on VAPOn pilotti, missä ohjattiin älykkäästi turvesuolta vettä pumppaavan pumpun toimintaa. Tällä pyrittiin saamaan veden pumppaus mahdollisimman tasaiseksi ennakoiden mm. säämuutoksia siten, että luontoon pääsevän turvesuon valumavesien mukana olisi mahdollisimman vähän kiintoainesta. Järjestelmä on ollut toiminnassa pilottikohteessa viime syksystä asti.

-Jari Hautamäki, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti