Kattilantestausta

Bioenergiamarkkina murroksessa: ilmastonmuutos haastaa myös kattilatestauslaboratorion kehittymään

Biotalousinstituutin kattilatestauslaboratorio on ollut nyt toiminnassa melkein vuosikymmenen. Se perustettiin osaksi Bioenergiakeskusta vuonna 2011 kun JAMKin luonnonvara-alan opetus muutti Saarijärven Kolkanlahdesta Tarvaalaan uusiin tiloihin Poken naapuriin. Tuolloin bioenergian käyttö ja siihen liittyvä TKI-toiminta oli kovassa nosteessa. Osana tätä buumia perustettiin myös kattilatestauslaboratorio palvelemaan kotimaisia lämmityskattilavalmistajien tarpeita. Silloiselle Bioenergiakeskuksen toiminnalle määritettiin painopisteiksi

  • biopolttoaineiden tuotanto, laadunhallinta ja logistiikka
  • polttoteknologia ja päästöjen hallinta
  • bioenergiayrittäjyys ja -liiketoiminta

Tällä vuosikymmenellä painopisteitä on menestyksekkäästi edistetty erilaisten hankkeiden ja alan yritysten kanssa tehtyjen toimeksiantojen myötä. Edellä mainittujen painopisteiden edistäminen on edellyttänyt myös investointeja tarvittavan laitekannan hankkimiseksi.

Tänä päivänä laboratoriossa voidaan esikäsitellä ja tarvittaessa valmistaa sekä analysoida asiakkaan toivomuksen mukaisia kiinteitä biopolttoaineita pilot-mittakaavassa. Lisäksi kolme sisätiloissa olevaa testauspaikkaa mahdollistaa erilaiset polttoaine- tai muut laitetestaukset tarvittavin päästömittauksin. Laboratoriopalvelut ovat nykyisin osa Uusiutuva Energia -tiimin toimintaa.

Kattilatestauslaboratorion palveluita on kehitetty vuosien varrella. Tällä hetkellä pisimmällä tuotteistuksessa ollaan lämmityskattiloiden mittauspalvelujen kanssa. Näiden osalta tuotevalikoimasta löytyy standardin EN-303-5 mukaista mittauspalvelua aina 1 MW asti. Virallisissa standardin mukaisissa mittauksissa teemme läheistä yhteystyötä Eurofins Expert Services Oy:n kanssa (ent. VTT Expert Services). Pystymme myös tarjoamaan lämpökonttien testauksia lyhytaikaisesti jopa 3 MW asti.

Laboratorion omat kattilat (40 kW ja 500 kW) mahdollistavat mm. polttoaineiden erilaiset käyttötestaukset. Laboratorion runsas mittarointi- ja analysointivarustus mahdollistaa myös päästömittaukset sekä energiatehokkuuden määrittämisen. Asiantuntemustamme tarjoamme erilaisiin TKI-hankeisiin sekä koulutus- ja konsultointiprojekteihin. Kattilatestauslaboratorion yhteydessä olevassa analyysilaboratoriossa voimme tarjota myös energiabiomassoihin liittyviä kemiallis – fysikaalisia analyysipalveluja.

Vuonna 2018 Kattilatestauslaboratorion palveluja käytti 11 kotimaista yritystä omiin tuotekehitysprojekteihin yhteensä noin kahden henkilötyövuoden verran. Asiakasyritysten kokoluokat vaihtelivat yksityisen elinkenoharjoittajan muutaman tuhannen euron liikevaihdosta monikansallisen yrityksen miljardiluokkaan. Jos yritysten kokoluokat vaihtelivat suuresti, niin vaihtelivat myös  toimialat. Kattilatestauslaboratorio tuotti palveluja viljelykasvien viljelystä aina loistoristelijöiden cleantech-ratkaisuihin. Voikin sanoa, että viime vuonna laboratoriota työllisti enemmän muut kuin perinteiset kattilavalmistajat, mikä on kattilamarkkinatilanteen huomioiden luontevaa. Palvelutoiminnan lisäksi teimme n. 4 henkilötyövuoden edestä TKI-työtä erilaisissa Biotalousinstituutin ja muiden JAMKin tulosalueiden hankkeissa.

Viime vuonna toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tärkeimmäksi syyksi kattilatestauslaboratorion palvelujen valitsemiseen asiakkaamme nimesivät heidän tarpeisiin soveltuvan osaamisen ja fasiliteetit. Asiakkaamme arvioivat heille toteutetun palvelun toimenpiteitä ja toteutustapaa sekä henkilöstön osaamista asteikolla 1-4 (4 = paras). Tulosten perusteella voidaan todeta, että onnistuimme viime vuonna asiakasprojekteissa saavuttamaan asiakkaiden niille asettamat tavoitteet kokonaisarvosanan ollessa 3,83 / 4. Muiden kyselyssä mukana olevien osa-alueiden arvosanat vaihtelivat välillä 3,40 – 3,78.

Laboratorion perustamisen ajoista eli kuluneen kahdeksan vuoden aikana keskustelu ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillintäkeinoista on kiihtynyt. Osansa tästä keskustelusta on saanut myös bioenergia niin hyvässä kuin pahassa. Myös bioenergiamarkkina on muuttunut ja aiheuttanut haasteita kotimaisille kattilavalmistajille. Tästä olemmekin saaneet lukea viime aikoina mediasta. Todennäköisesti keskustelu tulevaisuuden energiaratkaisuista jatkuu vilkkaana osana ilmastonmuutoksen hillinnästä käytävää keskustelua ja tulemme kohtaamaan sekä haasteita että mahdollisuuksia, joihin meidän on rohkeasti tartuttava.

Vaikka tulevaisuudessa bioenergian käyttö tulee todennäköisesti ilmastonmuutospaineiden myötä kasvamaan, niin myös meidän on hyvä miettiä palvelutarjontamme laajentamista ja monipuolistamista. Haluammekin tarjota jatkossa osaamistamme ja fasiliteettejämme entistä enemmän yritysten, hankkeiden ja koulutuksen käyttöön.

Osana tätä tulevaisuusmietintää pääsemme pohtimaan kattilatestauslaboratorion uudelleen nimeämistä vastaamaan paremmin TKI-ympäristömme tarjontaa.

Syyterveisin,
– Janne Salmi, projektipäällikkö, Uusiutuva energia-tiimin vetäjä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

ps. Nimiehdotuksia otetaan mielellään vastaan!
pss. Jatkossa testauksissa muodostuva lämpö hyödynnetään Biotalouskampuksen kaksisuuntaisessa kaukolämpöverkossa.