Ihmisten käsiä työpöydän päällä. Pöydällä on kyniä, tabletti tietokone. harppi ja papereita.

Odotettu sähköposti liittyen CampusOnline-opintojaksoihini

Teknologia-alan lehtori Antti Henell Jamkista tarjoaa aktiivisesti opintojaksojaan CampusOnlinessa. Viime keväänä opiskelijat tavoittelivat yhteensä 4000 opintopistettä hänen opintojaksoillaan. Antti tekee mielellään opetusyhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa ja haaveilee, että tulevaisuudessa joku CAD-opettaja tekisi hänen kurssinsa salaa ja antaisi tämän jälkeen kriittistä palautetta.

Olen tarjonnut aktiivisesti verkko-opintojaksojani CampusOnlinessa portaalin lanseerauksesta lähtien. Opintojaksoni käsittelevät CAD-suunnittelua eri muodoissa, ja olen videoinut kaikki opintojaksojen tehtävät.

Ohjelmat, joiden avulla CAD-suunnittelua voi opiskella, ovat AutoCAD, Inventor ja CATIA. Näitä ohjelmia käytetään lähes kaikilla teknistä dokumentointia vaativilla aloilla. Vaikka CAD-ohjelmia on lukuisia, niiden toimintaperiaate on hyvin samanlainen. Esimerkiksi rakennesuunnittelijat toteuttavat arkkitehdin luomien CAD-kuvien pohjalta rakenneyksityiskohdat. Konesuunnittelijat taas tekevät usein 3D-malleja CAD-ohjelman avulla, joista tehdään valmistuskuvat konepajoille.

Nämä toteuttamani verkko-opintojaksot ovat non-stop-opintojaksoja eli opiskelija voi suorittaa ne oman aikataulunsa mukaisesti. En ole myöskään laittanut opintojaksoille rajoituksia opiskelijamäärien suhteen.

CAD-ohjelmien opetus soveltuu hyvin verkkoon

CAD-ohjelmien opetus soveltuu mielestäni loistavasti verkkototeutuksiin. Saamani palaute oppilailta on ollut tähän mennessä positiivista. Myöskään videoiden teko ei ole tuntunut läheskään niin työläältä kuin kirjallisten materiaalien tuottaminen. Näistä syistä verkko-opettaminen tuntuu itselleni mielekkäältä ja CampusOnline luonnolliselta paikalta opintojaksoilleni.

Viime kevätlukukauden aikana opintojaksoilleni ilmoittautui lähes 2000 opiskelijaa, jotka tavoittelivat yhteensä 4000 opintopistettä. Syksylle 2019 saatiin vielä lisäksi kaksi uutta opintojaksoa tarjolle, ja nyt niitä on yhteensä 16.

Olen saanut hyvää palautetta erityisesti tekemistäni, avoimesti saatavilla olevista videoista, jotka ovat helpottaneet opiskelijoita muillakin kuin vain minun opintojaksoilla. Lisäksi opiskelijat ottavat minuun usein yhteyttä pyytäen omien töidensä pikaista arviointia, jotta saavat viimeiset tarvitsemansa opintopisteet kasaan valmistuakseen korkeakoulusta. Se jos mikä on myös positiivinen ilmiö.

Opiskelijat ovat hyvin löytäneet opintojaksoni CampusOnlinesta, mutta olen ihmetellyt, miksei kukaan kollegoistani ole kiinnostunut niistä sen tarkemmin. Voisin ajatella heidän olevan kiinnostuneita opintojaksoni tehtävistä, ja erityisesti siitä, mitä niissä on hyvä ottaa huomioon tällaisilla massatoteutuksilla. Yhteistyössä muiden opettajien kanssa voisimme kommentoida toistemme tehtäviä ja pystyisimme yhteistyössä kehittämään niitä.

Opetusyhteistyö tuntui mutkattomalta

Syyskuun alussa sain kauan odottamani sähköpostin. Hämeen ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Tuija Pirttijärvi kertoi akuutista tarpeestaan paikata puuttuvia opintojaksoja. Tuija ehdotti yhteistyötä tarjoamieni CampusOnline-opintojaksojen tiimoilta. Kun olin lukenut sähköpostin, olin heti valmis yhteistyöhön.

Meillä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa oli valmiina heille soveltuvat, korvaavat verkko-opintojaksot materiaaleineen, ja CampusOnline tarjosi hyvän alustan, jonka avulla ilmoittautumiset ja käytännön asiat hoituivat. Muutamalla videopalaverilla ja HAMK:n helpdeskin avulla saimme ohjelmat asennettua ja opiskelijat pääsivät aloittamaan opintonsa.

Ainut asia, mikä minua harmittaa on se, että meillä Suomessa on vielä varaa hukata voimavaroja oppimisympäristöihin. Eikö olisi jo aika siirtyä ammattikorkeakoulujen yhteiseen alustaan. Mihin tarvitaan Optimaa, Moodlea jne. – eikö yksi oppimisympäristö riittäisi meille kaikille? Tämä helpottaisi huomattavasti ristiinopiskelijoitakin, kun heillä ei menisi aikaa uusien oppimisympäristöihin tutustumiseen.

Jatkosuunnitelmat

Olemme jo alustavasti sopineet jatkosta Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa, ja toivottavasti voin joulukuussa kertoa myös tarkemmin oppilailta saadusta palautteesta, kuinka he kokivat tämän opetusmuodon.

Tulevaisuudessa toivoisin myös, että joku CAD-opettaja tekisi kurssini minulta salaa ja olisi valmis sen jälkeen antamaan kriittistä palautetta. Tämän jälkeen voisimme yhdessä miettiä tehtävien laajuutta ja soveltuvuutta osaksi heidän opetuskokonaisuutta. Olen valmis uusiin kokeiluihin ja laajempaankin yhteistyöhön.

Teksti: Antti Henell, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva: © sabthai – stock.adobe.com