Lehmä pellolla

Kun reaali- ja virtuaalimaailma kohtaavat: Miten lehmä mallinnetaan virtuaaliympäristöön?

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa on tavoitteena rakentaa elintarviketuotantoa ja -jakelua mallintava kyberharjoitusympäristö ja testata se pilottiharjoituksessa. Jamkin IT-instituutin kehitystiimi on aloittanut elintarvikeketjun digitaalisen harjoitusympäristön mallintamisen.

Ohjelmistokehitys on linkkinä kahden maailman välillä. Reaalimaailman, jossa elämme ja hengitämme ja digitaalisen, joka tapahtuu jossain koneiden digitaalisissa sisuksissa. Ohjelmistokehittäjät ymmärtävät hyvin digitaalista maailmaa ja sen toimintaa, mutta näin ei aina ole kehitettävän ohjelmiston toimintaympäristön kanssa. Luulen, että tästä ymmärryksen puutteesta me kaikki joudumme joskus kärsimään painiessamme huonosti toimivien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.

Tässä hankkeessa haaste ymmärtää reaalimaailmaa on potenssiin kaksi. Ohjelmistokehitys ja ruoantuotanto ovat kovin kaukana toisistaan. Meillä kehittäjillä on aika vähän ymmärrystä ruokaketjun mutkista. Ja kuitenkin meillä on haasteena ja tehtävänä kehittää virtuaalinen vastine erilaisille ruuantuotannon toiminnoille. Mitä tapahtuu lehmälle, jos sitä ei tänään jostain syystä lypsetäkään? Kuinka usein maatiloilta toimitetaan viljaa ja mihin se menee? Ai niin, puolet vasikoista on ehkä sonnivasikoita eikä näiltä tule koskaan maitoa. Tämän kaltaisia kysymyksiä olemme miettineet mallintaessamme alkutuotantoa. Onneksi hankkeessa on mukana myös useita asiantuntijoita, joilta löytyy yksityiskohtaista tietoa alkutuotannosta ja uskon, että me ohjelmistokehittäjät joudummekin pyytämään tavallista enemmän apua meitä viisaammilta.

Olemme päässeet tutustumaan tässä hankkeessa suomalaiseen ruokaketjuun, eli kaikkiin niihin asioihin, joita tarvitsee olla olemassa, että saamme ruokaa lautasellemme. Ruokajärjestelmä on uskomattoman monimutkainen ja kompleksinen. Meidän kehittäjien tehtävänä olisi mallintaa tämä kokonaisuus riittävällä tarkkuudella JYVSECTEC:llä olevaan RGCE (Realistic Global Cyber Environment) harjoitusympäristöön. Tätä harjoitusympäristöä voisi kuvata sanoilla: koko internet purkissa. Eli internetin keskeisimmät toiminnot ovat tuotu suljettuun ympäristöön, jossa kyberharjoittelua voidaan toteuttaa turvallisesti. Harjoitusympäristöön voidaan luoda erilaisia mallinnettuja toimintaympäristöjä, joita käytetään erilaisissa kyberharjoituksissa.

Tietokoneen näytöllä koodia
Elintarvikkeiden mukana kulkee dataa.

Viimeisin RGCE:hen valmistunut ja käyttöön otettu toimintaympäristö on terveydenhuollon toimijoille suunnattu toimintaympäristö, missä on mahdollista harjoitella terveydenhuoltoon liittyviä kyberhäiriötilanteita. Kehitteillä oleva elintarvikeketjun toimintaympäristö rakentuu vuoden 2022 aikana.

Joskus olemme kaikki varmaan kuulleet lauseen ”tee työtä, jolla on tarkoitus”. Tässä hommassa saa tuntea, että tekee merkityksellistä työtä. Olemme osaltamme vaikuttamassa, että ruoantuotanto toimisi Suomessa häiriöttömästi myös mahdollisen kyberuhan toteutuessa.

Lue lisää Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeesta: suomeksi tai englanniksi

EU lippu
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä kumppanit.

Kirjoittaja: Kari Pitkäniemi, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti