Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt joulukuussa 2012 Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui joulukuussa 2012. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta syksyllä 2012. Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotosten ja tulosten juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan…

Jatka lukemista

Koordinaatioprojektin vuosi 2012 toi paljon uutta

Uuden vuoden alkaessa on hyvä katsoa myös taaksepäin ja pohtia, mitä edellisenä vuonna tehtiin. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin vuosi 2012 oli vauhdikas, toiminnantäytteinen ja tulvillaan tehokasta yhteistyötä innostavien ihmisten parissa Opin ovi -hankeperheessä ja sen ulkopuolella. Osallistuimme kaiken kaikkiaan 16 Opin ovien ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin seminaareihin, joissa suurimmassa osassa esittelimme toimintaa. Lisäksi haastattelimme lähes kaikki vuonna…

Jatka lukemista

Keski-Suomen Opin oven kehittämistyön tulos: ohjauspalvelu, strategia ja kehittämisryhmä

Keski-Suomen Opin ovi -projekti päättyi vuoden 2012  lopulla, ja projektin päätösseminaaria vietettiin Jyväskylässä 27.11. Seminaarissa esiteltiin projektin tuotoksia, joihin kuuluvat Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Keski-Suomessa vuoteen 2020 -alueellinen strategia, Opin ovi Keski-Suomi -neuvonta ja ohjauspalvelu sekä maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä. Projektissa kehitetty neuvonta- ja ohjauspalvelu tulee jatkamaan elämäänsä projektin päätyttyäkin. ”Strategian, ohjauksen kehittämisryhmän sekä neuvonta…

Jatka lukemista

Opin Ovi Kymi -projektissa tehty palvelukäsikirja

Opin Ovi Kymi -projektin aikana rakennettiin maakunnallinen Koulutusneuvonta Kymiedu -palvelu, jonka asiakkaina ovat sekä koulutukseen hakeutumassa olevat aikuiset että koulutustietoa hakevat kymenlaaksolaiset työyhteisöt. Koulutusneuvonta Kymiedun henkilöasiakkaiden palvelumuotoina ovat verkko-, puhelin-, sähköposti- ja neuvontapistepalvelu sekä ajanvarauksella toimivat ohjauspalvelut. Työyhteisöpalvelut koostuvat puhelin- ja verkkopalvelusta. Koulutusneuvonta Kymiedun henkilöasiakkaita palvelevan verkoston neuvojien ja ohjaajien työn tueksi on tehty palvelukäsikirja,…

Jatka lukemista

Opin ovien työ pohjustanut ELY-keskusten roolia TNO-koordinoijana

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden koordinointitehtävien siirtyminen ELY-keskuksille on pääaiheena kevään ensimmäisissä Opin ovi -podcasteissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osaamispalveluiden hankintäpäällikkö sekä TNO-palveluiden vastuuhenkilö Ritva Kaikkonen kertoo Kymin seudun tilanteesta Opin Ovi Kymin päättymisen jäljiltä. Osuma-hankkeen projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kehittämisjohtaja Terttu Kiviranta puolestaan paneutuvat aiheeseen niin ELY-keskusten kuin oppilaitostenkin näkökulmasta. Kymissä Opin oven…

Jatka lukemista

Nyheter om utvecklingsprogrammets utvärdering

Utvärderingens senaste mellanrapport utkom i december 2012 Utvecklingsprogrammets förverkligande och resultat utvärderas under åren 2009-2013. Utvärderingen genomförs av Rehabiliteringsstiftelsens utvärderings- och utbildningsenhet på uppdrag av arbets- och näringslivsministeriet. Den färskaste mellanrapporten blev klar i december 2012. Iakttagelserna som bedömningarna grundar sig på och som framställs i rapporten, samt slutsatserna som dras av dessa speglar utvecklingsprogrammets…

Jatka lukemista

Resultat av Mellersta Finlands Opin ovis utvecklingsarbete: vägledningstjänst, strategi och utvecklingsgrupp

Mellersta Finlands Opin ovi-projekt avslutades i slutet av 2012 och projektets avslutningsseminarium hölls i Jyväskylä den 27 november. Vid seminariet presenterades bland annat följande projektresultat: Regional strategi för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna i Mellersta Finland till och med år 2020, Mellersta Finlands Opin ovis rådgivnings- och vägledningstjänst samt en regional utvecklingsgrupp för vägledning….

Jatka lukemista

Tjänsteguiden som sammanställdes under Opin Ovi Kymi -projektet

Under Opin Ovi Kymi -projektet byggdes den landskapsomfattande tjänsten Koulutusneuvonta Kymiedu upp. Tjänstens kunder består både av vuxna som söker sig till utbildning och av arbetsgemenskaper i Kymmenedalen som önskar mera uppgifter om utbildningsmöjligheter. Till Koulutusneuvonta Kymiedus tjänsteformer hör rådgivning via Internet, telefon och en rådgivningspunkt samt olika handledningstjänster, vilka bör reserveras på förhand. Tjänsterna…

Jatka lukemista

Läroportarna grund för ELY-centralerna som TNO-koordinerare

Överföringen av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (TNO) till ELY-centralerna för näringsliv, trafik och miljö är huvudtemat för vårterminens första podcaster från Läroporten. Ritva Kaikkonen är anskaffningschef för kunskapstjänster vid ELY-centralen i Sydöstra Finland och ansvarar för TNO-tjänsterna. Hon berättar om läget i Kymmenedalen sedan Kymmenedalens Läroport avslutats. Helena Ylisirniö vid ELY-centralen i Norra Österbotten är…

Jatka lukemista