Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt kesäkuussa 2013 Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui kesäkuussa 2013. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta kevätkaudella 2013. Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotoksia, tuloksia ja niiden juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti…

Jatka lukemista

Vuosi Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan Opin ovien jälkeen

Opin Ovi Pirkanmaa ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektit tulivat tiensä päähän alkuvuodesta 2012, niin ikään Pirkanmaalla vaikuttanut Oma ovi -projekti taas vuoden 2011 lopussa. Miltä näillä alueilla näyttää tänä päivänä, noin vuosi Opin ovien kehittämistyön päätyttyä? Osa tuotteista jäi elämään Päijät-Hämeen Opin Oven Lahden keskustassa oppimiskeskus Fellmanniassa pyörittämä ohjauspiste ei enää toimi, mutta Opin Oven…

Jatka lukemista

Ohjausta aikuisille Turunmaalla

Edu Vuxen Åboland (Koulutusta aikuisille Turunmaalla) on alueellinen projekti, joka on ollut käynnissä Varsinais-Suomen ruotsinkielisissä kunnissa vuosina 2009-2013. Nelivuotisen projektin aikana kaikki mukana olleet ovat kiinnittäneet huomiota neuvonnan vaikutukseen aikuisten opinto- ja uravalinnoissa. Projektin alkaessa elinikäinen ohjaus (lifelong guidance) oli useimmille meistä tuntematon käsite, vaikka olimme työskennelleet pitkään elinikäisen oppimisen parissa. Edu Vuxen Åboland -projektia…

Jatka lukemista

Osaava Ohjaus -projekti päättyi

Syrjäytymisvaarassa olevista aikuisista jopa kolmannes työllistyi tai aloitti opinnot Heinäkuussa 2013 päättynyt ESR-rahoitteinen Osaava Ohjaus -projekti keskittyi aikuisten syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymiseen liittyvien riskitekijöiden päällekkäisyyteen. Projekti saavutti kolme merkittävää tulosta. Syrjäytymisen taustalla olevien ongelmien päällekkäisyyttä ei usein tunnisteta eikä tunnusteta, eikä pulmien päällekkäisyydestä ole kattavia kartoituksia Suomessa. Osaava Ohjaus -projekti kartoitti asiakkaidensa tilanteen kokonaisvaltaisesti. Keskinmäärin projektin…

Jatka lukemista

Muistatteko vielä OpinOvi L-U:n juhannuksen?

Länsi-Uudenmaan OpinOvi -porukka vietti hauskaa kesäpäivää juhannusrastien merkeissä Kisakallion urheiluopiston upeissa maisemissa. Päivän toteutus oli meidän näkemyksemme loppuseminaarista: tulosten etsimistä rasteilta ilman pönötystä, loistavana apunamme suunnistuksen ohjaaja ja GPS-laitteet. Yhteistä TNO-palvelumalliamme, eteispalvelumallia, sen syntymistä sekä sen toteutumista tarkastelimme monesta eri näkökulmasta. Luonnosta löytyi rasteja, joissa oli tunnistettavana OpinOvi –työssä saatuja tuloksia. Pohdimme mm. muutosagentin tehtävää…

Jatka lukemista

Opin ovien työ esillä kesän videoissa ja podcasteissa

Opin ovi -kanavalla julkaistiin kesän aikana video- ja podcastmateriaalia yhdestä jos toisesta Opin ovi -projektista ja Opin oven yhteistyökumppanista. Esille pääsivät mm. Etelä-Pirkanmaalla Opin oven työn tuloksena syntynyt Ura Ovi ry, OpinOvi Etelä-Savo, KE-TU-projekti, OpinOvi L-U ja CIMO-Euroguidance. Ura ovi ry jatkaa siitä, mihin Opin ovi jäi Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa päättyi kesäkuun lopussa, mutta sen…

Jatka lukemista

Nyheter från utvärderingen av utvecklingsprogrammet

Utvärderingens senaste mellanrapport har utkommit i juni 2013 Utvecklingsprogrammets förverkligande och resultat utvärderas under åren 2009-2013. Utvärderingen utförs av enheten för utvärdering och utbildning vid Stiftelsen för Rehabilitering på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, och dess senaste mellanrapport blev färdig i juni 2013. Utvärderingsiakttagelserna som presenterats i rapporten samt slutsatserna som dragits på basis av…

Jatka lukemista

Vägledning för vuxna i Åboland

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009-2013. Under de fyra år som projektet har pågått har alla medverkande parter fått upp ögonen för vägledningens betydelse för vuxnas studie- och karriärval. När projektet inleddes var begreppet livslång vägledning (life long guidence) okänt för…

Jatka lukemista

Ett år efter Päijänne-Tavastlands och Birkalands Läroportar

Läroport Birkaland och Päijänne-Tavastlands Läroport avslutades i början av år 2012, likaså avslutades Oma ovi som verkat i Birkaland i slutet av år 2011. Hur ser det ut i dessa områden idag, ungefär ett år efter att Läroportarnas utvecklingsarbete tagit slut? En del av produkterna fortsatte leva Päijänne-Tavastland Läroports servicepunkt i inlärningscentret Fellmannia i Lahtis…

Jatka lukemista

Kompetent handledning -projektet avslutades

Av vuxna i risk för utslagning fick upp till en tredjedel arbete eller började studera Det ESR-finansierade Kompetent handledning -projektet som avslutades i juli 2013 fokuserade på vuxnas risk för utslagning och till utslagningen hörande riskfaktorers överlappning. Projektet uppnådde tre betydande resultat. Överlappningen för problem som ligger bakom utslagning känns varken ofta igen eller erkänns,…

Jatka lukemista