Tuulimyllyt nurmikolla

eÄlytelli-hankkeessa automatisoidaan vaihdelaatikoiden testausta Moventasin kanssa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti kehittää pilotissaan Moventasin tuulimyllyjen vaihdelaatikoiden testaamiseen liittyvää järjestelmää. Vaihdelaatikoita testataan, jotta tuotteen laadusta voidaan varmistua ennen sen käyttöönottoa. Testauksen automatisointi nopeuttaa tätä vaihetta ja tuottaa entistä vertailukelpoisempia tuloksia.

Vaihdelaatikoiden testausjärjestelmä tuottaa suuria määriä dataa, jonka hyödyntäminen vaatii oikeanlaisen ja tarpeeksi nopean tallennusjärjestelmän. Tällöin on mahdollista tuottaa johtopäätöksiä testauksesta käyttäen kehittyneitä analyysimenetelmiä.

Vaihdelaatikon testauksesta syntyvää dataa

Kuva: Esimerkki vaihdelaatikon testauksesta syntyvästä datasta: värähtelyn taajuuksia testauksen aikana. Lähde: Moventas

Hankkeella on kolme tavoitetta, joista kukin antaa pohjaa seuraavalle.

Tallennus nopeaksi

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi tallennusratkaisu käyttäen soveltuvia tietokantoja ja rajapintoja. Niiden avulla mittaustulokset saadaan nopeammin ja helpommin käytettäväksi analyyseja varten. Tallennuksessa otetaan huomioon myös tietoturvallinen tapa siirtää dataa ja hallita pääsyoikeuksia siihen.

Analyysiin uusia valmiuksia

Toinen tavoite on esianalyysin toteuttaminen. Tarkoituksena on luoda alustavasti toimiva järjestelmä, jonka päälle voidaan rakentaa myöhemmin eri menetelmiä. Lopputuloksena saadaan testausta hyödyntävää tietoa jo prosessin varhaisessa vaiheessa.

Kehittyneemmät menetelmät mukaan

Hankkeen kolmannessa vaiheessa on tarkoitus tutkia tarkemmin analyysiin soveltuvia tekoälymenetelmiä ja havainnollistavia visualisointeja. Näiden kehittäminen on mahdollista, koska edellisessä vaiheessa valmiit datan sisääntulot on jo toteutettu.

Hyödyllinen kokonaisuus

Lopputuloksena kokonaisuus helpottaa ja nopeuttaa vaihdelaatikoiden testausta. Näin Moventasin tuotantoprosessi nopeutuu ja työaikaa vapautuu muihin tehtäviin. Tämän lisäksi hankkeen aikana kertyy tietoa datan esiprosessoinnista, tallennusmenetelmistä ja analyysin mahdollisuuksista. Näiden avulla voidaan aihetta tutkia ja kehittää jatkossakin haluttuun suuntaan.

Tuloksia voidaan hyödyntää kaikissa koneiden osia valmistavissa yrityksissä, joissa testataan valmistuneita osia ennen toimitusta.

Pilotti on osa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa projektia nimeltään eÄlytelli – Ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut.

Kirjoittaja:
-Tuomo Sipola, vanhempi tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti