Käsi auton ratissa

Datan avulla uutta tietoa: Autotalli.comin leasing-autodata

Digitalisaation seurauksena tiedon määrän kasvu on viimeisinä vuosina ollut eksponentiaalisen nopeaa, mitä voitaisiin kuvata tiedon tai tietomäärän tsunamiksi. Useissa yrityksissä dataa kerätään ja varastoidaan huomattavia määriä päivittäin, mutta se voi jäädä hyödyntämättä. Teknologian nopea kehittyminen on mahdollistanut suurien datamäärien analysoinnin, mutta hieman pienemmästäkin määrästä voi saada liiketoiminnallista hyötyä. Oleellinen tekijä on kuitenkin riittävä määrä dataa, tuntemus datan sisällöstä ja data-analytiikan osaaminen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Instituutissa on tekoälyn ja data-analytiikan osaamista kehitetty vuodesta 2017 alkaen. Haasteena on ollut oikean yrityksen datan saaminen opiskelijoiden käyttöön. Opiskelija onkin usein törmännyt joko tietosuoja-asetuksiin tai yksinkertaisesti päätökseen, ettei dataa vain luovuteta. Hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta lähestymisestä asian suhteen todellisesta yrityselämän datan käytöstä on tekemämme yhteistyö Alma Median kanssa ja erityisesti Autotalli.com -palvelusta syntyvä leasing-autodata.

JAMK ja Alma Media ovat aloittaneet yhteistyön tarjoamalla opiskelijoille dataa opinnäytetöitä ja harjoitustöitä varten. Tavoitteena on molemminpuolinen hyöty, jossa opiskelijat pääsevät analysoimaan oikeaa yrityksen dataa ja ratkomaan todellisia yritysmaailman ongelmia yrityksen asiantuntijoiden kanssa. Yritykselle tämä mahdollistaa innokkaan ja motivoituneen opiskelijan data-analytiikka- tai koneoppimisosaamisen hyödyntämisen yrityksen dataan. Tavoitteena on tuottaa yritykselle uutta tietoa datasta sekä ideoida heidän datansa avulla uusia innovaatiota ja tuottaa lisäarvoa.

Yhteistyön ensimmäisenä opiskelijana on tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi opiskeleva Waltteri Venäläinen, joka tutkii opinnäytetyössään Autotalli.comin yksityisleasing-autojen tarjouspyyntöihin liittyvää dataa. Venäläinen sovelsi avoimen lähdekoodin data-analytiikan työkaluja yrityksen dataan ja sai ohjausta viikoittaisissa palavereissa, joihin osallistui JAMKin nimeämä opinnäytetyön ohjaaja ja Alma Median edustajat.

Opinnäytetyö alkoi autojen yksityisleasingiin ja sen taustalla oleviin autoiluun liittyvien asioiden selvittelyllä. Kun datan taustalla oleva ilmiö oli selvitetty, tuotiin data analysointiohjelmaan ja data esikäsiteltiin. Seuraavaksi analysointiohjelman avulla dataa visualisoitin piirtäen datasta erilaisia kuvaajia, joiden avulla opinnäytetyön toimeksiantaja pystyi ohjaamaan opinnäytetyötä oikeaan suuntaan. Tässä vaiheessa syvällisempi ymmärrys datasta ja sen sisällöstä myös aukesi opiskelijalle. Mahdollisten data-analytiikan tai koneoppimisen menetelmien soveltaminen tapahtui vasta tämän jälkeen, kun datasta oli täysi ymmärrys ja pystyttiin valitsemaan oikeat menetelmät.

Kirjoittaja:
Rantonen Mika, lehtori, tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-Instituutti

Lisätietoja: jamk.fi/tekoaly

Alma Media & Autotalli.com: www.autotalli.com
Janne.putkonen(at)almamedia.fi & Niina.matikainen(at)almamedia.fi