Tietokoneen ruutu ja käsi

Idea opiskelijakunnalta: Ennakkoluuloton yhteistyö vahvistaa 3D-mallinnuksen osaamistarjontaa

Teollisuustekniikan tulosalueen päällikkönä oli pakko tarttua ”kynään”, kun alkoi olla varteenotettavaa uutisoitavaa 3D-suunnittelun osaamisen kehittämisestä ja vahvistamisesta uudella tavalla.

JAMKin Teollisuustekniikan tulosalue ja tamperelainen suunnitteluohjelmistoja kehittävä Vertex Systems aloittivat syksyllä 2020 uudenlaisen oppilaitosyhteistyön. Yhteistyö mahdollistaa Vertexin 3D-suunnitteluun liittyvien kurssien tarjoamisen ammattikorkeakoulun kautta. Yhteistyö sai alkunsa opiskelijakunnasta tulleesta ideasta käyttää Vertex-ohjelmistoja oppimisen tukena. Lehtori Antti Henell tarttui ideaan saman tien.

Yhteinen sävel löytyi helposti, koska kummankin organisaation yhdyshenkilöiden ja organisaatioiden välillä oli selkeä tahtotila ja luottamus. Opiskelijoiden ja yrityskentän osaamisen vahvistaminen ja päivittäminen nähtiin yhteiseksi asiaksi. Oikeiden asioiden oppiminen on toiminnan keskiössä, mutta käytettävissä täytyy olla myös kilpailukykyiset puitteet. Puitteet koostuvat ohjelmistojen ja verkkopedagogiikan hyödyntämisestä opiskelijalähtöisesti (mm. opetusvideot oppijan oman tarpeen ja aikataulun mukaan).

3D-mallinnuksen perusteiden osaamista halutaan lisätä niin tekniikan alan kuin avoimen AMK:n opiskelijoiden keskuudessa. Uusi opintokokonaisuus koostuu kahdeksasta opetusvideosta, joiden avulla opitaan 3D-mallinnuksen perusteet, 3D-mallinnuksen sekä työpiirustusten tekeminen. Videot ja oppimisympäristö sisältävät erilaisia pedagogisia oppimista tukevia ratkaisuja. Tällaisia ovat esim. oppimistehtävät, jotka on työstetty JAMKin lehtori Antti Henellin ja Vertex Systemsin Anna-Kaisa Wibergin yhteistyönä. Käytännössä Vertex vastaa sisällön tuottamisesta ja korkeakoulutasoisen sisällön sekä oppimisen tuottaminen tapahtuu yhteistyössä. Verkon kautta etätoteutuksena pidettävän koulutuksen laadusta vastaa JAMK.

Kurssin opiskelijat saavat käyttöönsä Vertex G4-mekaniikkasuunnitteluohjelmiston opiskelijalisenssin. Avoimen AMK:n tarjonnassa oleva kurssi sopii hyvin myös jo työelämässä oleville. Kurssi onkin herättänyt kiinnostusta ja kymmenkunta opiskelijaa on jo sen suorittanut. Sekä Vertex Systemsin että JAMKin toiveissa on laajentaa yhteistyössä tarjottavien kurssien määrää tulevaisuudessa, mahdollisesti jo kevään 2021 aikana.

Vertex Systemsillä on pitkät perinteet yhteistyöstä oppilaitosten kanssa; onhan se aikanaan perustettukin pääosin korkeakouluopiskelijoiden toimesta. Vertex pitääkin Jarmo Saarisen mukaan oppilaitosyhteistyötä palkitsevana, sillä se mahdollistaa yhteyden tulevaisuuden osaajiin. Vertex saa olla tarjoamassa tietoa ja luomassa mielikuvaa toimialasta ja vaikuttaa näin niin nuorten kuin uran vaihtajien koulutus- ja uravalintoihin. Vertex palkkaa myös insinööriopiskelijoita kesätöihin sekä tekemään opinnäytetöitä.

Tutustu Vertexin kanssa yhteistyössä toteutettuun 3D-mallinnuksen kurssiin

3D-mallinnusta ja CAD-koulutuksia on laajasti tarjolla JAMKin avoimessa AMK:ssa non-stop-verkkototeutuksina

Kirjoittajat:
Harri Peuranen, päällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö, Teollisuustekniikan tulosalue
Antti Henell. lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö, Teollisuustekniikan tulosalue