Meeting

Opiskelijaryhmät ryhtyvät ratkomaan kompleksisia johtamistapatutkimuksia – ensimmäisiä tuloksia ensi talvena

ProCESS -hanke on edennyt projektisuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Hankkeessa luotu menetelmä johtamistapatutkimukselle on valmis ja ensimmäisen toteutuskierroksen opiskelijainfot ja -valinnat tapahtuvat syyskuun aikana. Itse toteutukset alkavat lokakuussa, jolloin opiskelijat maakohtaisissa neljän opiskelijan ryhmissä alkavat ratkaista annettua haastetta korkeakoulun akateemisen valmentajan ja yritysvalmentajien avustuksella. Esimerkiksi Mediatalo Keskisuomalaisen ensimmäisen kierroksen haasteen kimppuun ryhtyy neljän opiskelijan ryhmät kaikissa neljässä maassa ja partnerikorkeakoulussa oman korkeakoulun akateemisen valmentajan ohjauksessa.

ProCESS-hankkeen tavoitteena on kehittää omaleimainen ja innovatiivinen menetelmä organisaatioiden monimutkaisten johtamistapausten käsittelemiseksi. Johtamistapatutkimuksien toteutukset sisältävät räätälöityjä työpajoja, joiden avulla pyritään vahvistamaan aistien sekä emotionaalisten ja henkisten taitojen käyttämistä päätöksentekijän rationaalisen kapasiteetin lisäksi. ProCESS-hankkeen kolmen toteutusvuoden aikana toteutetaan 12 kompleksista johtamistapaustutkimusta, joita opiskelijat pienryhmissä ratkaisevat. Kolmelle tapaustutkimusten toteutuskierrokselle osallistuu yhteensä 192 opiskelijaa neljästä partnerikorkeakoulusta. Ensimmäisellä kierroksella neljä tapaustutkimusaihetta on kehitetty yhteistyössä neljän partneriyrityksen kanssa: Sanofi Pasteur, De Klausen, Mediatalo Keskisuomalainen ja Latvijas Pasts.

Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että jokaisella yhteistyöyrityksellä on joku ongelma, johon ei löydetä ratkaisua. Tämä ongelma tuodaan opiskelijoiden tietoisuuteen ja heidän vastuullaan on tunnistaa ne menetelmät ja uudet keinot, joilla tätä asiaa voidaan lähteä ratkaisemaan. Keskisuomalaisen osalta tämä monimutkainen johtamistapaus koskee mediamyynnin ja yrityksen omien tavoitteiden välisiä eriäväisyyksiä. Tavoitteena on, että lopputuloksena saadaan jotain arvokasta, mitä voidaan soveltaa käytäntöön.

Ensimmäinen niin kutsuttu talvikoulu järjestetään JAMKissa tammikuussa 2022 ja siihen osallistuu kaikkien neljän partnerimaan korkeakoulujen neljän yrityshaasteen opiskelijaryhmät, akateemiset valmentajat ja yritysvalmentajat. Talvikoulussa arvioidaan opiskelijoiden lopputyöt ja hankkeen ensimmäinen kierros päättyy.

Kirjoittajat:
– Anneli Kakko, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
– Tuija Penttilä, yritysvalmentaja, Mediatalo Keskisuomalainen