Liikuntaa, motivointia ja hyväntekeväisyyttä teknisen piirustuksen verkko-opetuksessa

Liikunnalla on tunnetusti monia hyötyjä terveyteen ja myös oppimiseen. Sanna Kangas Tikissä työelämään hankkeessa painottaa fyysisen aktiivisuuden merkitystä aivojen toimintaan ja oppimiseen. Jo pienenkin arkiliikunnan kuten työ tai koulumatkan tekeminen pyörällä tai kävelen auttaa uuden oppimisessa. Vireystila sen jälkeen on parempi. Myös opiskelupäivän tauotuksella ja liikunnalla päivän aikana on positiivinen merkitys oppimiseen. (Kangas 2021)

Näin verkko-opetusaikana minulle on usein opettajana tullut tunne, etten saa motivoitua opiskelijoita tunneilla ”täysillä mukaan” samaan tapaan kuin ennen. Heidän ajatuksensa tuntuvat olevan muissa asioissa ja keskittyminen opetettavaan asiaan ei joskus ole kohdallaan. Mietin/Pelkään, että kyse voi olla myös siitä, että oppilas on pudonnut kärryiltä, eikä uskalla keskeyttää opetusta esittääkseen kertaavaa kysymystä. Tiedän tämän olevan opettajille tuttu tilanne, sillä jo opettajakoulutuksessa on käsitelty opiskelijoiden motivointia.

Olen miettinyt ratkaisuja verkko-opiskelun mielenkiinnon ylläpitoon. Hyödynnän opetuksessani esimerkiksi seuraavan laisia keinoja:

  • Liikuntahetket ja taukojumppa: Painotan erityisen tärkeänä pitämiäni kohtia jollakin rutiinin keskeyttävällä toiminnolla. Olen havainnut, että lyhyet liikuntahetket tai taukojumpat ovat herättäneet opiskelijoita erityiseen tarkkuuteen. Pienikin yhteinen liikunta ja myös käsky poistua koneelta tauon ajaksi tuntuu auttavan.
  • Pieni liikunta hetki ennen jotakin aihealueen keskeistä asiaa. Painotan, että tulen kysymään juuri tätä asiaa jossakin muodossa tentissä. Maaginen lausahdus tätä kysytään tentissä herättää viimeisetkin ja huomaan heti opiskelijoiden keskittyvän paremmin opetukseen.

Tänä vuonna kokeilen uutta menetelmää, jossa haastoin opiskelijat ratkaisemaan sovitelaskun. Jokaisesta täysin oikeasta kuudenpisteen ratkaisusta lupasin maksaa Unisefille kuusi euroa.

Opetan teknistä piirtämistä, joten haasteeni opiskelijoille liittyy sovitelaskuun. Sovitelaskussa opiskelijan on osattava ratkaista millainen välys tai joissakin tapauksissa ahdistus tulee akselin ja reiän välille. Tehtävässä opiskelijan on annetusta materiaalista pystyttävä päättelemään, millainen sovite on kyseessä. Kolmesta vaihtoehdosta on valittava liuku-, väli tai ahdistussovite. Tämän jälkeen taulukkoarvojen perusteella lasketaan suurin ja pienin välys sekä piirretään havainnekuva. Aivan peruslaskutoimituksia, jotka varmasti onnistuvat, jos opiskelija on laskenut tehtävät tarpeeksi monta kertaa.

Haastan kollegat kehittämään vastaavan tehtävän ja tukemaan hyväntekeväisyyttä haluttuun kohteeseen!

Haastan kollegat kehittämään vastaavan tehtävän ja tukemaan hyväntekeväisyyttä haluttuun kohteeseen. Maksan mielelläni Unicefille 300 euroa, jos kaikki opiskelijani saavat laskettua tehtävän oikein. Toivottavasti saamme kasaan mahdollisimman suuren summan hyväntekeväisyyteen ja tietenkin sen lisäksi myös motivoitua verkko-opiskelijoita!

Osaisitko sinä ratkaista oheisen laskun?

Tiedot valintaan löytyvät taulukkokirjoista.

Kirjoittaja:
-Antti Henell, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teollisuustekniikka

Lähde:
Kangas, S. 2021. Miksi liike on tärkeää? – Lisää liikettä opetukseen. LAB Pro. [Viitattu ja 5,5,2022]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/miksi-liike-on-tarkeaa-lisaa-liiketta-opetukseen/