Tekoälyn ja data-analytiikan koulutus täyttyi kolmessa minuutissa

Digitalisoituminen tuottaa hurjan määrän dataa ja voidaan puhua tiedon tsunamista. Data sellaisenaan on lisäarvoa tuottamaton raaka-aine, mutta sitä rikastamalla ja jalostamalla voidaan tuottaa yrityksille uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa. Perinteinen Business Intelligence (BI) perustuu historia dataan ja menneisyyden tutkimiseen. Nykyisin data-analytiikan ja koneoppimisen avulla pystytään katsomaan tulevaisuuteen ja tekemään ennakoivia päätöksiä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa on viimeisen kahden vuoden aikana panostettu data-analytiikan ja tekoälyn haltuun ottamiseen JAMKin myöntämän strategiarahan avulla, josta kerrottu enemmän aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Nyt tämän rahoituksen seurauksena olemme jalostaneet kokemuksiimme pohjautuen 30 opintopisteen opintokokonaisuuden data-analytiikkaan ja tekoälyyn.

Data-analytiikan ja tekoälyn opintokokonaisuus tarjotaan avoimen AMK:n kautta. Koulutukseen ilmoittautuminen alkoi maanantaina 8.4.2019 klo 9.00 ja ensimmäisen toteutuksen 30 paikkaa oli täynnä kolmessa minuutissa. Seuraavien tuntien aikana ilmoittautumisjonoon oli ilmoittautunut yli 100 opiskelijaa ja kyselyitä on tullut paljon jälkikäteen. Koulutus alkaa syyskuussa 2019 ja sen toteutustapa on täysin virtuaalinen ja opetuskielenä on suomi. Opintokokonaisuus keskittyy tekemällä oppimiseen eli tehdään käytännössä. Kyseinen koulutus sisältää 7 eri opintojaksoa, joiden suoritusjärjestys on määritelty:

  • Datan esikäsittely 3op
  • Big Data -ympäristöt 5op
  • Datan analysointi 4op
  • Koneoppiminen 5op
  • Syväoppiminen 5op
  • Projektityö: Tekoäly 4op
  • Projektityö: Data-analytiikka 4op

Opintojaksojen kestot ovat noin 2 kuukautta, joten koulutuskokonaisuus suoritetaan huhtikuun loppuun mennessä. Opintojaksot on suunniteltu siten, että ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Lisää Data-analytiikan ja tekoälyn koulutusta

Suuren kiinnostuksen takia syksylle 2019 on suunniteltu toinen toteutus opintokokonaisuudesta. Lisäksi keväälle 2020 on varauduttu kahdella lisätoteutuksella, jos koulutuksella on samanlainen kiinnostus kuin nyt.

Tarjoamme data-analytiikan ja tekoälyn räätälöityjä koulutuksia myös yrityksille. Räätälöidyt koulutukset mahdollistava yritykselle juuri oikean tasoisen ja pituisen koulutuksen yrityksen toiveiden mukaan. Lisäksi yritykset oman datan käyttäminen esimerkeissä ja menetelmien soveltamisesta on mahdollista.

– Mika Rantonen, lehtori, Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-Instituutti, www.jamk.fi/tekoaly