Kuulokkeet, kalenteri ja puhelin pöydällä

Pieniltäkin vesilaitoksilta odotetaan nyt digiloikkaa

Pitkälti ehkä nuorempien käyttämät Instagram ja Snapchat kuulostavat monen korvissa uusilta kirosanoilta. Sellaisiksi ne ja monet muut tietotekniikan ihmeellisyydet varmasti muodostuvatkin, jos emme rohkaistu tutustumaan virtuaalimaailmaan. Pandemian myötä moni on opetellut etätyöskentelyä ja yhteyden pitämistä muillakin tavoilla kuin puhelimella. Osa meistä on osallistunut verkkotapahtumiin aikaisemminkin, joten tarvittavat välineet ovat jo olemassa. Muut ovat joutuneet tekemään hankintoja ihan varta vasten.

Pienten vesilaitosten, erityisesti vesiosuuskuntien toiminnassa työtiimit ovat pieniä. Käytännön tehtävien hoito voi olla yhden henkilön vastuulla ja ns. toimistotyöt ehkä jollakin toisella. Vesihuollon varmistamiseksi vesilaitoksen toiminnasta vastaavalla on oltava nimetty varahenkilö, jolla on riittävät tiedot vesihuollosta ja laitoksen toiminnoista. Oikeaoppiseen varautumiseen kuuluu myös varahenkilöiden perehdyttäminen sekä opitun harjoitteleminen ja kertaaminen säännöllisesti.

Unohtuiko digitalisaatioon varautuminen?

Vesihuoltoon vaikuttavat sähkökatkot ja myrskytuhot osataan hoitaa jo rutiinilla. Häiriötilanteessa tarvitaan varavoimaa ja pyydetään apua raivaustöihin. Mutta mitä tapahtuu, kun meidät eristetään ja liikkumistamme rajoitetaan? Uskon, että vesiosuuskunta tai muukaan pienyritys ei ole osannut tähän täydellisesti varautua. Kun fyysiset kontaktit vaihtuvat sähköisiin etäyhteyksiin, joudumme eristyksiin omaan kuplaamme. Eristäytyminen voi pahimmillaan olla lamaannuttavaa ja johtaa jopa vesihuollon toimintavarmuuden hetkelliseen heikkenemiseen. Isommilla vesihuoltolaitoksilla digitalisointi on jo käynnissä. Niiden toteuttamien ratkaisujen siirtäminen suoraan pienemmän mittakaavan laitokseen ei kuitenkaan ole tarkoituksen mukaista.

Vesihuollon on toimittava myös poikkeusoloissa

Vallitseva pandemia luo jo itsessään epävarmuutta ja pelkoa. Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin eikä sitä voi keskeyttää hankalien aikojen ajaksi tai syystä, ettei käytössä ole poikkeusoloissa toimivia menetelmiä. Kaikkea vesihuoltotyötä ei tietenkään voi tehdä etänä, mutta työtä helpottamaan on tarjolla ohjelmia ja verkkoalustoja. Verkostotietojen hallinta, erilaisten asetusten säätäminen, verkostovuotojen havaitseminen jne. hoituvat jo tietokoneen ääressä istuen tai älypuhelimella mistä vain.

Yhteydenpito henkilöiden välillä toimii puhelimella tai sähköpostilla. Jos tarvitaan koko tiimin keskustelua yhteisen päätöksen tekemiseksi, apu löytyy esimerkiksi verkkokokouspalveluista. Monille on jo tuttua osallistua esimerkiksi webinaariin mukavasti kotoa käsin. Sovellukset toimivat hyvin puhelimellakin, joten osallistuminen on mahdollista vaikkapa matkustaessa. Vesiosuuskunnan toiminnassa kokoontumista vaativat ainakin hallituksessa käsiteltävät asiat ja osuuskunnan lakisääteinen vuosikokous. Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen poikkeamislain, jonka myötä osuuskunnan kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta, vaikka se osuuskunnan säännöissä olisi kielletty. Etäosallistuminen on siis osattava hallituksen puolelta tarjota ja jäsenen on osattava sitä käyttää.

Mahdollisuus kehittymiseen ja kehittämiseen

Poikkeusolot voivat osaltaan antaa vauhtia uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönottoon jokapäiväisissä toiminnoissa. Ahdistavaksi digitaalisen kehittymisen tekee sen nopea aikataulu. Myös odotukset ovat korkealla ja monesti tuntuukin, että kaikki pitäisi hallita hetkessä. Kehitykseen kannattaa lähteä mukaan yksi asia kerrallaan. Näin vältetään digiähky ja annetaan aikaa uuden opetteluun ja sulatteluun.

Vesiosuuskunnissa kannattaakin nyt miettiä oman osuuskunnan tarvetta. Toiminnan digitalisointi niin pitkälle kuin mahdollista on viisasta. Toteuttamiseen kannattaa panostaa ja käyttää apuna asiantuntijoita, sillä hyvin rakennettu alusta mukautuu helpommin myös myöhempiin muutoksiin. Ei liene vaikeaa arvata, että tulevaisuus tuo tullessaan lisää kehitystä ja valmistautunut vesiosuuskunta on silloin nopeasti mukana ensimmäisten joukossa.

Vettä verkkokaupasta?

Vettä ei voi toimittaa verkkokaupassa, mutta panostaminen asiakkaan palvelemiseen verkossa toimii vesihuollossakin. Kotitaloudet odottavat palveluntarjoajilta vähintäänkin verkkosivuja, joilta yrityksen tarjoaman palvelun tiedot ovat saatavilla. Palvelusta tehdään asiakkaalle yhä henkilökohtaisempaa. Digitalisaatio ei palvele ainoastaan asiakasta. Vesiosuuskunnan keräämä ja hallitsema tieto on turvassa ja nopeasti saatavilla sähköisessä muodossa. Erilaisia tietoja voidaan yhdistellä ja hyödyntää kunnossapidon ja saneerausten suunnittelussa.

Uusi juomavesidirektiivi on tullut voimaan alkuvuodesta ja siinä on otettu yhdeksi keskeiseksi aiheeksi vesihuollon läpinäkyvyyden lisääminen. Vedenkäyttäjille pitää jakaa aiempaa enemmän ajantasaista tietoa mm. laitoksen toiminnasta ja tehokkuudesta sekä veden laadusta. Enää ei riitä, että tiedot ovat vuosittaisen vesilaskun yhteydessä, sillä vedenkäyttäjille on oltava saatavilla tietoa myös verkossa. Tavoitteena on tietojen kokoaminen valtakunnalliseen vesi.fi -sivustoon, josta voimme hakea tietoa vaikkapa mökkikunnan tai isovanhempien asuinkunnan vesihuollosta.

Digitaalisessa tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia osaajia

Tekniikan kehitys on ollut nopeaa. Mitä enemmän sähköisiä palveluita käytetään, sitä paremmaksi ne kehittyvät. Vesiosuuskunnan ei siis tarvitse olla ensimmäisenä ottamassa käyttöön kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Tulevaisuudessa pärjää olemalla kehitysmyönteinen. Muiden kokemuksia kannattaa kuunnella muistaen, että kaikki ei ole jokaiselle tarpeen. Digitalisaatio järkeistää ja tehostaa työn tekemistä. Työstä voi jopa tulla kevyempää. Loikkaan tarvitaan hyvä ponnistus eli onnistunut ja myönteinen digikokemus. Digitalisaatioon osallistumisen kynnys pitää laskea nyt mahdollisimman alas, jotta jokainen voi ottaa turvallisesti ensimmäisen askeleen. Virtuaalisen yhteisöllisyyden kasvaessa kokeneempi opettaa mielellään aloittelevaa, jos siihen annetaan mahdollisuus. Tässä yhteistyössä molemmat oppivat ja osoittavat näin kehityskelpoisuutensa.

Kirjoittaja: Mirja Hurskainen, projektiasiantuntija, vesihuolto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Vesihuollon digitalisoinnilla haetaan ratkaisuja toimintojen valvontaan ja ohjaukseen. Tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään uusien toimintatapojen käyttöönotossa sekä kokonaan uusien mahdollisuuksien löytämisessä. Uutta teknologiaa hyödynnetään myös asiakaspalvelussa. Digitalisaatio tuo mukanaan myös tietoturvauhkat, jotka realisoituvat käyttäjien kautta.