Työn muutos: Miten pärjään digitalisoituvassa työelämässä?

Sosiologi Émile Durkheim (1858–1917) määritteli työn jo aikanaan niin, että se ei ole vain valmistavaa tai taloudellisesti tuottavaa toimintaa vaan se luo edelleen keskeisen perustan yksilön sosiaaliselle identiteetille ja määrittää meille paikan ympäröivässä maailmassa. Miten sitten käy, kun työ muuttuu? Digitalisaation myötä on noussut esille, että meneillään oleva digitalisaatio- ja teknologiakehitys muuttaa työtä ja sen…

Jatka lukemista

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus viivästyy

Epävarmuudessa eläminen vaikuttaa alan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan ja uudistumiskykyyn Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (jatkossa sote-uudistus) on Suomessa valmisteltu kaikkiaan yli kymmenen vuoden ajan. Valmistelussa on ollut monia käänteitä, ja lopputulos on tätä kirjoitettaessa (tammikuussa 2019) yhä epäselvä. Epävarmuudessa ja ns. välitilassa eläminen on kuluttavaa, ja odottelu on vaikuttanut laajasti sosiaali- ja terveysalan toimintaan…

Jatka lukemista

Mikro- ja pk-yritysten viestinnän haasteet

Isoissa organisaatioissa henkilöstöhallinto toteuttaa sisäistä viestintää, markkinointiosasto suunnittelee markkinoinnin toimenpiteitä ja some-vastaava hyörii eri kanavissa. Suomalaisista yrityksistä kuitenkin 93,3 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Näissä mikro- ja pk-yrityksissä tilanne on hyvin toisenlainen. Ei ole erillistä viestintävastaavaa saati -osastoa, ei ole aikaa eikä välttämättä erityistä viestinnän osaamista. Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän emeritusprofessori Leif Åbergin mukaan työyhteisön…

Jatka lukemista

MATKA-työkalua rakentamassa osana nuorten ryhmäkuntoutuksen kehittämistä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hallinnoimassa MATKA-hankkeessa kehitetään ja arvioidaan 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli (MATKA). Kehitettävä kuntoutus perustuu tarvepohjaisuuteen ja on tarkoitettu vastaamaan nuoren arjessa eteen tuleviin haasteisiin ja kiinnittämään huomion sosiaalista osallistumista sekä työhön pääsyä estäviin tekijöihin. Osana hanketta on tavoitteena kehittää ja pilotoida sosiaalista osallistumista mahdollistavia ja…

Jatka lukemista

Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin: DIKO-hanke 1.3.2016 – 28.2.2019

Kirjoitus aloittaa blogisarjan, joka kertoo kolmevuotisen DIKO-hankkeen toimista työhyvinvoinnin kohentamiseksi työelämän myllerrysten sekä sote-uudistuksen taitekohdissa. Tuomme esille DIKO-hankkeen tavoitteita, toteutusta ja saavutettuja tuloksia. DIKO-hanketta käynnistellessä – työelämän muutos ja sote-palveluiden tilanne 2010-luvun puolivälissä DIKO-hanketta valmisteltaessa vuosien 2015–2016 vaihteessa työelämän kehittämistä haastoivat tutut megatrendit: väestörakenteen muutos ja ikääntyminen, globalisaatio, työelämän monikulttuuristuminen ja moninaistuminen, teknologian kehitys sekä…

Jatka lukemista

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy on mahdollista elämäntapojen muutoksella – Hyvinvointikioskista ennaltaehkäisyn toimintamallia muille

Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14.11. Diabetes, joka aiemmin tunnettiin yleisesti nimellä sokeritauti, on kolmen yleisimmän kansansairauden joukossa Suomessa. Kansansairauksiksi tai -taudeiksi kutsutaan sairauksia, joilla on suuri vaikutus väestön terveydentilalle ja joita esiintyy väestössä runsaasti. Vaikka  osa  tyypin  2  diabeteksen  riskitekijöistä  on  itsestä  riippumattomia,  on  sairaus  pitkälti  ehkäistävissä  elämäntapamuutoksilla. Ennaltaehkäisyyn panostaminen on tärkeää, koska inhimillisen kärsimyksen…

Jatka lukemista

Tiedeviestintää maltalaisittain

Muutama kuukausi sitten törmäsimme mielenkiintoiseen tapahtumaan: tiedeviestinnän kesäkoulu kutsui viestinnän opiskelijoita ja henkilökuntaa Maltan yliopistolle paneutumaan syvemmin tiedeviestinnän käsitteeseen ja ilmiöihin sen ympärillä. Kesäkoulu oli osa Erasmus+ -ohjelmaa ja järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Tiedeviestintä on uusista tutkimustuloksista viestimistä yleistajuisesti sosiaalisen tai perinteisen median välityksellä. Tieteen julkistaminen eli popularisointi on yksinkertaistettuna kansantajuista viestintää tutkijoilta suurelle yleisölle tai pienemmälle kohderyhmälle, esim….

Jatka lukemista

SOTE-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – edessä, rinnalla vai takana?

Omalla alalla touhuten Sosiaali- ja terveysalan opettajien, tutkijoiden ja kehittäjien yksi keskeinen vahvuus on ollut käytännön työn omakohtainen kokemus, koska useilla koulutusurilla etenemiseen on vaadittu vähintään kahden tai kolmen vuoden käytännön työkokemus. Vaikka käytännön hoito- kuntoutus- ja sosiaalialan työstä voi olla jo vuosia, on taustalla vaikuttamassa oman ammattialan tietoperusta menetelmineen sekä asiakastyön erilaiset kokemukset. Myös…

Jatka lukemista

Green Carea syksyyn

”Portin yllä palaa lamppu. Pimeällä pihalla koivujen varjot kahisuttavat pudonneita lehtiä” Risto Rasa Green Care korkea-asteen koulutus hankkeen toinen ja viimeinen syksy on alkanut. Kaksi vuotta sitten tähän aikaan käynnistimme hanketta ja suunnittelimme tulevaa. Nyt on jo aika vähitellen katsoa mitä on saatu aikaan ja miettiä sitä miten Green Care koulutus jatkuu tulevaisuudessa. Tätä tulevaisuuden koulutusaihetta…

Jatka lukemista

Green Care koulutushankkeen kesäterveiset

”Auringon valo on nyt keltaista, se saa vastarannan männynrungot hohtamaan kirkkaasti. Ja metsä on kuin tuoksuja keitettäisiin”  (Risto Rasa) Niin ollaa lähellä tämä lukuvuoden loppua, koulussa Suvivirsi on  jo helkähtänyt. Green Care-koulutushankkeessa olemme piloitoineet jo suurimman osan opintojaksoista.  Viimeinen, ohjaaja- ja kouluttajaosaaminen käynnistyy Asta Suomen & Jamkin johdolla elokuussa. Tämän pilottimatkan aikana on ollut antoisaa huomata, mikä voima ryhmällä ja toisilla…

Jatka lukemista