Tänä syksynä oppilaitoksissa tarvitaan mielitekoja

Elämän äänet ja kohtaamiset täyttävät elo-syyskuussa oppilaitokset ja kampukset. Etäopiskelu ja online-tapaamiset ovat haastaneet mielen hyvinvointia jo parin vuoden ajan. Nuorten mielenterveyteen, yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen liittyvät huolet ovat edelleen lisääntyneet pandemian ja Ukrainan sodan aikana. Uusi syksy on mahdollisuus lähteä rakentamaan purkautunutta yhteisöllisyyttä sekä mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevia toimintoja. Liikkuminen on yksi vaikuttava keino saada mieli liikkeelle.

Liikkumisella tiedetään olevan myönteinen yhteys opiskelijoiden mielen hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä henkilöstön työssä jaksamiseen. Mieliala, palautuminen ja oppiminen voivat vahvistua liikkumisen myötä. Myös rauhallinen liikkuminen esimerkiksi luonnossa ja erilaisten kehollisten menetelmien hyödyntäminen ovat entistä tärkeämpi osa oppilaitosten hyvinvoinnin keinovalikoimaa.

Mielen hyvinvoinnin näkökulmasta on hyvä muistaa myös liikkumisen sosiaaliset vaikutukset. Liikkuminen opiskelijaporukalla tukee parhaimmillaan kaverisuhteiden luomista ja ylläpitämistä sekä vahvistaa opiskelijoiden ryhmäytymistä ja me-henkeä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat mielen hyvinvoinnin perusta.

Koronan jälkitila luo uudenlaisen haasteen: yhteisöllisyys on vielä monessa oppilaitoksessa ohutta. Opiskelijat eivät ole täysipainoisesti palanneet oppilaitoksiin ja heidän tavoittamisensa yhteiseen toimintaan on ollut vaikeaa. Nyt jos koskaan liikkumisen välinearvolle sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa on suuri tilaus.

Liikkuminen luo parhaimmillaan onnistumisen kokemuksia ja merkityksellisiä kohtaamisia – juuri niitä asioita, joita olemme kaivanneet. Nyt on oiva hetki kokeilla liikkumisen potentiaalia! Uusien toimintatapojen käynnistäminen voi aluksi tuntua työläältä, ajankäytöllisesti jopa mahdottomalta. Hyötyjen saamiseen ei kuitenkaan vaadita suuria tekoja, vaan jo pienikin liike saa mielen hyrräämään. Muutosvoiman ytimessä ovat opiskelijat itse. Heiltä tulee varmasti parhaat ideat liikkuvamman arjen rakentamiseksi.

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus toteutetaan 15.12.2021–30.6.2023 osana koronapandemian tukitoimia. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Osallistu maksuttomaan Mieli liikkeelle opiskeluyhteisöissä -webinaariin 31.8.2022 klo 14–16. 

Muita maksuttomia etäkoulutuksia oppilaitosten hyvinvoinnin edistämiseksi:

Hyvinvointitutor -koulutus 30.8.2022 klo 9–15.

Iloliike -koulutukset toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Kirjoittajat:

Hanna-Mari Peotta, Mieli liikkeelle -hankkeen asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Saara Koskinen, Mieli liikkeelle -hankkeen projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu