Digitaalinen yhteistyö tehostaa työtä yli organisaatiorajojen

Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin julkaisema teknologiatiekartta on koostettu näkemys niistä teknologioista, joihin keskikokoisten yritysten tulisi lähivuosina keskittyä. Tiekartan yhtenä osa-alueena on työympäristön digitalisaatio (digital workplace), jonka perusteella näyttää siltä, että digitalisaatio tulee lähivuosina lisäämään eri toimijoiden ja asiantuntijoiden keskinäisen yhteistyön tarvetta (Gartner, 2019). Tämä on mielenkiintoinen trendi, sillä tähän mennessä digitalisaatiosta on ehkä äänekkäimmin puhuttu automaation näkökulmasta (esim. Alasoini,  2019; Luotola, 2019.)

Digitaalisia yhteistyön tapoja ovat esimerkiksi pikaviestikeskustelut työn edetessä, videoneuvottelut omalta työpisteeltä tai materiaalien työstö ryhmätyöalustan avulla. Monessa yrityksessä tällainen yhteistyö on arkipäivää, kun osallistujat ovat saman organisaation sisällä. Kuitenkin tänä päivänä erityisesti pilvipohjaisten työkalujen kehitys mahdollistaa yhteistyön myös eri organisaatioiden välillä. Tällaista eri osapuolten yhteistyötä on aiemmin hyödynnetty varsinkin ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa, joissa tavoitteena on, että yhteistyön myötä myyjä ymmärtää paremmin ostajan tarpeen ja siten osaa tuottaa tarpeisiin paremmin soveltuvan tuotteen (Project Management Institute, 2017.)

Vastaavaa ajatusmallia osapuolten yhteistyöstä voidaan soveltaa myös muille toimialoille, joilla tavoitteena on ratkaista asiakkaiden esiintuomia ongelmia. Myyjän ja ostajan välistä, organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi fyysisissä tapaamisissa, neuvotteluissa ja työpajoissa tai digitaalisten yhteistyöalustojen avulla tarvekartoituksissa, koulutuksissa tai palvelukonseptoinneissa.

Digitaalisia yhteistyön menetelmiä ja työvälineitä hyödynnetään myös JAMKin opetustarjonnassa, josta yhä suurempi osa tarjotaan verkko-opintoina. Verkko-opinnoissaan opiskelija pääsee turvallisessa ilmapiirissä kokeilemaan erilaisia digitaalisen yhteistyön välineitä. Hän voi osallistua webinaareihin sekä osallistujana että esittäjänä ja pääsee ohjatusti kokeilemaan erilaisia yhteistyön työkaluja verkon yli. Yhteistyötä voi harjoitella esimerkiksi videoneuvotteluissa ja pienryhmätyöskentelyssä Zoom-sovelluksen avulla tai vaikka projektihallinnan työkaluilla MS Plannerilla tai Trellolla.

Gartnerin julkaiseman tiekartan mukaan yhteistyön seuraava askel on digitaaliset työnkulut (work streams) (Gartner, 2019.) Työnkulkujen hallitsemiseksi pitää organisaation prosessien olla määritelty, jotta prosessin askeleita voidaan delegoida eri osapuolille ja jotta niiden valmiusastetta voidaan seurata digitaalisen työkalun avulla. Samalla tämä mahdollistaa rutiinien automatisoinnin ohjelmistorobottien (RPA) avulla. Samaisen tiekartan mukaan saamme vielä hetken odottaa lisätyn todellisuuden ja virtuaaliassistenttien tuloa työpaikoille, aika näyttää milloin on niiden vuoro.

Kirjoittaja Riikka Ahlgren on kauppatieteiden tohtori, joka työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa digitaalisen liiketoiminnan lehtorina. Hänellä on pitkä työkokemus ohjelmistokehityksestä ja digitaalisista työkaluista. Opetustehtävien lisäksi Riikka on suunnitellut useita digitaalisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuuksia.

riikka.ahlgren@jamk.fi

Lähteet:

Alasoini, T. (2019). Työelämän digiloikka on vielä ottamatta. Työterveyslaitoksen tiedote 2/2019, Haettu osoitteesta https://www.ttl.fi/tyoelaman-digiloikka-on-viela-ottamatta/

Gartner, (23.9.2019). Emerging technology roadmap for midsize enterprises 2019-2021, Haettu osoitteesta https://www.gartner.com/en/information-technology/trends/midsize-enterprise-emerging-technology-roadmap

Luotola, J. (23.1.2019). Digitalisaatio pakottaa oppimaan työssä. Insinööri, Haettu osoitteesta https://insinoori-lehti.fi/artikkelit/digitalisaatio-pakottaa-oppimaan-tyossa/

Project Management Institute, (2017). Agile practice guide. Project Management Institute. E-book.

Leave a Comment