ERKKERIt päättyivät

Helmikuussa 2013 päättyi nelivuotisen projektiparin työskentely – valtakunnalliset koulutusprojektit ERKKERI ja TE-ERKKERI tulivat matkansa päähän. Asiaa juhlistettiin ERKKERien loppuseminaarissa 14.2.2013 Jyväskylässä. Selvityksissä 2000-luvun puolivälissä todettiin, että aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöstä puuttuu ammattitaitoista henkilöstöä.  Lisäksi verkostomaisten työtapojen tarve aikuisten ohjauksessa oli ilmeinen. Nämä seikat muodostivat lähtökohdan sille, että projektirahoituksen turvin lähdettiin rakentamaan uusia koulutusyhteistyön muotoja.  Maan…

Jatka lukemista

Unelmia uudesta työstä -hanke tuki työntekijöitä epävarmassa työelämässä 2010-2013

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa, vaikutettiin päätöksentekijöihin ja järjestettiin yleisötilaisuuksia asian edistämiseksi. Hanke päättyy maaliskuussa 2013. Hankkeen alussa (2010) laadin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä. Ohjeet perustuvat tutkimuksiini sekä kokemuksiini…

Jatka lukemista

Hannele Torvinen verkostovalmentaa vahvan osaamisen turvin

Miltä pohjalta verkostovalmennukset syntyvät, ja minkälaisia työprosesseja niiden taakse kätkeytyy? Yksi suurimmista haasteista verkostovalmennusten järjestämisessä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvisen mukaan onkin siinä, ettei verkostotyöskentelystä ole kukaan kirjoittanut mitään valmista. ”Olemme uuden asian äärellä kaikki, niin verkostotoimijat kuin me verkostovalmentajatkin. Tässä työssä pitää käyttää omaa päätään ja ajatella yhdessä, ja tämä on minusta se innostava…

Jatka lukemista

Kun projekti päättyy, Opin ovi -kanava auttaa

Opin ovi -kanavalla ja Opin ovi -uutiskirjeissä on julkaistu paljon materiaalia projektin päättymisestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Niinkin paljon, että välillä sivuston käyttäjä on materiaalimäärän keskellä miltei hukassa tarvitsemaansa tietoa etsiessään. Tämä juttu kerää kätevästi yhteen keskeisimmät projektin päättymiseen liittyvät materiaalit niin Opin ovi -kanavalta kuin sitä edeltäneistä uutiskirjeistäkin. Tukea juurruttamiseen ja raportointiin Tarvitsetko käytännön…

Jatka lukemista

Tilannekuvaa syksyn 2012 ELY-kierrokselta

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projekti toteutti tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja koskevan selvityskierroksen ELY-keskuksissa syksyllä 2012. Selvityksen taustaryhmänä toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat. Lähtökohtana oli tukea ELY-keskusten alueellista TNO-palvelujen verkoston kokoamis- ja koordinointityötä. LAITURI-projekti selvitti tilannekuvaa kolmesta näkökulmasta: Ohjauspalvelukokonaisuuden kehittäminen verkostoyhteistyönä Ohjauspalveluiden saatavuus alueella ja verkostoyhteistyö siinä Ohjausosaamisen kehittäminen osana verkostoyhteistyötä LAITURI-projektin…

Jatka lukemista

LAITURI kehitti ja kokeili arviointimenetelmää ohjausyhteistyöhön

Opin ovi -hankeperheeseen kuuluva Laituri-projekti toteutti vuosina 2011 – 2012 laajan yhteistyökokonaisuuden Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa (VAAO). Yhteistyöllä tarjottiin toisaalta konsultatiivista tukea alueelliselle hankkeelle, toisaalta tavoitteena oli tiedonhankinta ja raportointi Opin ovi -hankekokonaisuuden käyttöön. Laituri-projektin yhtenä tavoitteena on vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista mm. uudenlaisia menetelmiä…

Jatka lukemista

ERKKERI -projekten slutfördes

I februari 2013 slutfördes det fyraåriga projektparets arbete – de nationella utbildningsprojekten ERKKERI och TE-ERKKERI kom till sin ände. Detta firades under ERKKERI -projektens slutseminarium i Jyväskylä den 14 februari 2013. I utredningarna från medlet av 2000-talet konstaterades att det finns en brist på yrkeskvalificerad personal inom vuxenvägledning och -handledning. Dessutom fanns det ett tydligt…

Jatka lukemista

Drömmar om ett nytt jobb -projektet stödde personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv

Målet med projektet Drömmar om ett nytt jobb som finansierats av TJS Opintokeskus och STTK:s ESF-utvecklingsprogram var att stödja personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv och förbättra arbetsförhållandena och -villkoren för dessa personer. I projektet framställde man kunskap, påverkade beslutsfattare och ordnade evenemang för allmänheten för att främja ändamålet. Projektet tar slut i mars…

Jatka lukemista

Hannele Torvinen nätverkscoachar med stark kunskap

På basis av vad skapas nätverksutbildningar och hurdana arbetsprocesser gömmer sig bakom dessa? Enligt Vuxenutbildningens koordinationsprojekts nätverkscoach Hannele Torvinen är en av de största utmaningarna med att ordna nätverksutbildningar det att ingen har skrivit något klart om nätverksarbete. ”Det är nytt för alla, både för nätverksaktörerna och för oss nätverkscoachar. I detta jobb måste man…

Jatka lukemista

När ett projekt tar slut hjälper Läroport -kanalen

På Läroport -kanalen och i Läroport -nyhetsbreven har publicerats mycket material om när projekt avslutas och därtill hörande processer. Till och med så mycket att portalens användare ibland är näst intill borttappad bland mängden material då han eller hon söker behövlig information. Denna artikel samlar behändigt det mest centrala materialet med tanke på avslutande av…

Jatka lukemista