Uutiskirje 02/2013

ERKKERIt päättyivät

Helmikuussa 2013 päättyi nelivuotisen projektiparin työskentely – valtakunnalliset koulutusprojektit ERKKERI ja TE-ERKKERI tulivat matkansa päähän. Asiaa juhlistettiin ERKKERien loppuseminaarissa 14.2.2013...

Unelmia uudesta työstä -hanke tuki työntekijöitä epävarmassa työelämässä 2010-2013

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan...

Hannele Torvinen verkostovalmentaa vahvan osaamisen turvin

Miltä pohjalta verkostovalmennukset syntyvät, ja minkälaisia työprosesseja niiden taakse kätkeytyy? Yksi suurimmista haasteista verkostovalmennusten järjestämisessä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvisen...

Kun projekti päättyy, Opin ovi -kanava auttaa

Opin ovi -kanavalla ja Opin ovi -uutiskirjeissä on julkaistu paljon materiaalia projektin päättymisestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Niinkin paljon, että...

Tilannekuvaa syksyn 2012 ELY-kierrokselta

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projekti toteutti tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja koskevan selvityskierroksen ELY-keskuksissa syksyllä 2012. Selvityksen taustaryhmänä toimivat opetus- ja...

LAITURI kehitti ja kokeili arviointimenetelmää ohjausyhteistyöhön

Opin ovi -hankeperheeseen kuuluva Laituri-projekti toteutti vuosina 2011 – 2012 laajan yhteistyökokonaisuuden Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa (VAAO). Yhteistyöllä tarjottiin...

ERKKERI -projekten slutfördes

I februari 2013 slutfördes det fyraåriga projektparets arbete – de nationella utbildningsprojekten ERKKERI och TE-ERKKERI kom till sin ände. Detta...

Drömmar om ett nytt jobb -projektet stödde personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv

Målet med projektet Drömmar om ett nytt jobb som finansierats av TJS Opintokeskus och STTK:s ESF-utvecklingsprogram var att stödja personer...

Hannele Torvinen nätverkscoachar med stark kunskap

På basis av vad skapas nätverksutbildningar och hurdana arbetsprocesser gömmer sig bakom dessa? Enligt Vuxenutbildningens koordinationsprojekts nätverkscoach Hannele Torvinen är...

När ett projekt tar slut hjälper Läroport -kanalen

På Läroport -kanalen och i Läroport -nyhetsbreven har publicerats mycket material om när projekt avslutas och därtill hörande processer. Till...