Prosessinkuvaus lähdeluettelossa – tuorein versio

Päihdetyön päiväkeskuksen vaihtoehtoiset toimintamallit – kuvaus IVA-prosessista on sivulla http://info.stakes.fi/iva/fi/esimerkkeja/sovellutukset/muuramepaihde.htm. Miten tällainen merkitään tekstiin? Miten lähdeluetteloon? Se on julkaistu 7.9.2007 ja päivitetty 19.10.2007, kumpi merkitään lähdeluetteloon?

Vastaus:
Lähdeluettelomerkinnästä kannattaa aloittaa. Lähdeluetteloon merkitään tuoreimman eli päivitetyn version (19.10.2007) tiedot. Tällä lähteellä ei ole selvää henkilötekijää, joten aloitetaan sivun otsikolla:

Muurame: Päihdetyön päiväkeskuksen vaihtoehtoiset toimintamallit. 2007. IVA-prosessin kuvaus Stakesin sivuilla. Päivitetty 19.10.2007. Viitattu 10.11.2010. Http://info.stakes.fi/iva/FI/Esimerkkeja/Sovellukset/muuramepaihde.htm.

Tekstiviite tulee (Lähteen nimi julkaisuvuosi, sivut)-periaatteella, tosin tässä ei ole sivunumeroja:

Tekstiä tekstiä tekstiä (Muurame: Päihdetyön päiväkeskuksen vaihtoehtoiset toimintamallit 2007).