Lähteenä raportti MarketLinesta

Miten ilmoitetaan Datamonitorin raportit, jotka olen löytänyt MarketLinesta? Voinko ilmoittaa kaikki Italiaa koskevat raportit samassa lähdeviitteessä?

Vastaus:

MarketLine on yrityshakemisto, joka sisältää yritysten yhteystietojen ja yritysprofiileiden lisäksi toimialaraportteja, maaprofiileja, markkinatutkimuksia, swotteja ja muita analyyseja. Monet lehdet uutisoivat raporteissa kerrotut asiat tuoreeltaan taloussivuillaan, esimerkiksi siitä, miten kännykkämarkkinoiden oletetaan oletetaan lähiaikoina kehittyvän.

Kaikkia Italia-raportteja ei voi ilmoittaa yhdellä kertaa. Jokainen raportti ilmoitetaan omana lähdeviitteenään, esimerkiksi näin:

Apparel retail in Italy. 2010. Datamonitorin toimialaraportti 20.5.2010.  Viitattu 11.5.2011. www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, MarketLine.

Italy. 2010. In-depth PESTLE insights. Datamonitorin maaraportti huhtikuussa 2010. Viitattu 11.5.2011. www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, MarketLine.

Womenswear in Italy. 2010. Datamonitorin toimialaraportti 27.5.2010. Viitattu 11.5.2011. www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, MarketLine.

Maaraportin tilalla voi olla country analysis report, maaprofiili, maa-analyysi, analyysi tms. Toimialaraportin tilalla voi olla industry profile, teollisuudenalaraportti tms.

Raporttiin viitataan tekstissä normaalisti, esimerkiksi näin (Apparel retail in Italy 2010, sivut).