Asiantuntijan tiedonhankinta -verkkokurssi keväällä 2016

Asiantuntijan tiedonhankinta, ZZRZV120, 5 op, sopii erityisen hyvin opinnäytetyön tekijälle, jolla on aihe tiedossaan.

Opintojaksolla etsit ammatillisen ja tutkimustiedon lähteet opparin – tai muun laajaa tiedonhankintaa vaativan raportin – tietoperustaa varten.

Verkkokurssi toteutetaan keväällä 2016 eli kolkki- ja nelkkijaksojen aikana. Siihen kuuluu myös vapaaehtoisia kontakteja.

Ilmoittaudu Asiossa viimeistään 30.11. tai täydennysilmoittautumisessa 4. – 10.1.2016. Tänä aamuna (11.11.15 klo 10) opintojaksolla on vielä tilaa kahdeksalle.

Myös jonoon kannattaa ilmoittautua, sillä osallistujalistalla on tapana muuttua reippaastikin, ennen kuin verkkokurssi starttaa. Ja jopa sen jälkeenkin. Yhtenä syynä on opparin aiheen puuttuminen; jos ei ole aihetta, ei tiedonhankinnassakaan ole suuntaa eikä järkeä. Silloin osallistuminen kannattaa siirtää seuraavaan kevääseen. Ja onhan osalla opiskelijoita taipumusta ylibuukata opintojaksoja varmuuden vuoksi…

Lisätietoja
Suvi Perttula, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi