EOA:n lausunnon lähdemerkintä

Miten tähän lausuntoon https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/1ee67d88-1be4-4466-b635-33864e084336/c9321d2b-5987-45fd-aadd-a08bd7592531/LAUSUNTO_20120815021516.pdf viitataan?

Vastaus:

Kyseessä on eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto 13.8.2012, jonka se on antanut vastauksena oikeusministeriön lausuntopyyntöön (8.5.2012; OM 7/42/2012). Lausunto koskee Kantelutyöryhmän loppuraporttia (Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2012). Lausunnon diaarinumero on 1807/5/12.

Jos mahdollista, viranomaisten asiakirjoihin viitataan vakiintuneella nimityksellä, lyhenteellä tai koodilla (ks. raportointiohje, lähdemerkinnät lakeihin, asetuksiin ja muihin virallislähteisiin).

Esimerkiksi tässä tapauksessa käytän eduskunnan oikeusasiamiehestä vakiintunutta nimitystä EOA (ks. esim. Kielitoimiston ohjepankki, lyhenteet) sekä lausunnon diaarinumeroa:

EOA 1807/5/12. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto 13.8.2012 Kantelutyöryhmän loppuraportista. Viitattu pp.kk.vvvv. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/1ee67d88-1be4-4466-b635-33864e084336/c9321d2b-5987-45fd-aadd-a08bd7592531/LAUSUNTO_20120815021516.pdf.

Tekstiviite: Tekstiä tekstiä tekstiä (EOA 1807/5/12).

Toinen tapa

Sama lausunto löytyy myös EOA:n verkkosivuilta.

Tällöin lausunnon yhteydessä annetaan enemmän tietoa lausunnosta (sen täsmällinen nimi, allekirjoittajien rooli, eri linkki yms.). Diaarinumeronkin voi halutessaan yksinkertaistaa, koska lausuntolistauksessa se on tässä muodossa:

EOA 1807/12. Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto 13.8.2012 työryhmän mietinnöstä ”Kantelutyöryhmän loppuraportti”. Viitattu pp.kk.vvvv. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/1807/2012.

Tekstiviite: Tekstiä tekstiä tekstiä (EOA 1807/2012).

Jätä kommentti