Johtamistuumailuja-podcastit Oppimisyhteisöjen muodostuminen, henkilöitä pöydän äärellä

Johtamisteot muutosvaiheissa ja ammatillisen koulutuksen oppimisyhteisön rakentaminen

Johtamistuumailuja-podcastien kahdessa uusimmassa jaksossa tuumaillaan rakenteellisten muutosvaiheiden johtamistekoja ja itseohjautuvan yhteisön rakentumista. Lehtori Ari Hyyryläinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta keskustelee Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin Maria Sarkkisen kanssa. Kuuntele tuumailuja innostamisesta, innostumisesta ja uutta luovasta johtamisotteesta!

Kohti oppimisyhteisöjä – Mitä esihenkilö tekee, kun hän ei saa päättää?

Suuren ammatillisen oppilaitoksen rakenteellinen muutos haastaa kaikkia organisaation työntekijöitä. Johtamistuumailuja-sarjan 6. jaksossa kuullaan eri muutosvaiheiden johtamistekojen merkityksestä, itseohjautuvan yhteisön rakentumisesta ja tiimityön synnyttämisestä ihmettelyn kautta. Miten lähdettiin liikkeelle vanhojen toimintatapojen muuttamisesta päätyen ihan uuteen toimintatapaan. Reippailla ja rohkeilla valinnoilla saatiin aikaan paitsi hämmennystä myös uutta luovaa toimintatapaa.

Miten saadaan aikaan aidosti uutta toimintatapaa?
Mitä tapahtuu, kun koulutuspäällikkö ei todellakaan voi tietää kaikkea?
Mitä tekee koordinoiva tiimimestari? Miten rakentuu vastuut ja mistä ne voi tietää?
Kun ei ole mahdollista palata, mihin menemme?

Kuuntele jakso 6 Soundcloudissa

Lue tekstivastine, jakso 6.

Oppimisyhteisöjen muodostuminen – oppimisen päivä on joka päivä!

Stadin ammattiopistossa oppijoiden oppimista tuetaan monin tavoin. Oppimisyhteisö tarkoittaa suurta yhteisöä, jossa oppijalla on oma polku ja oma aika oppimiselle. Rakenteiden tulee mahdollistaa myös jatkuva haku ja oppiminen, koska ihminen tarvitsee jatkuvan oppimisen iloa ja nälkää!

Millaisilla rooleilla ja vastuilla oppimisyhteisön tiimit toimivat? Miten vastuu, valta ja luottamus rakentuvat oppimisyhteisöissä? Mitä tiimimestari tekee oppijoiden hyväksi?
Mitä sitten tapahtuu, kun tiimi ottaakin vallan ja itseohjautuvuus todentuu?
Mitä pedagoginen johtaminen tarkoittaa asiantuntijatiimin johtamisessa?
Miten itseohjautuva ja oppimisyhteisön toiminta tukee oppijan oppimista?

Kuuntele sarjan 7. jaksosta tuumailuja oppimisyhteisön rakentamisesta ja uudesta toimintatavasta ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa!

Kuuntele jakso 7 Soundcloudissa

Lue tekstivastine, jakso 7.

Nämä podcast-jaksot tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta.

Johtamistuumailuja-podcastit

Johtamistuumailuja on podcast-sarja oppilaitosjohtamisesta.

Tutustu koko sarjaan!