Harjoitteluni SOL Palvelut Oy:lla


Suoritin palveluliiketoiminnan restonomiopintoihin kuuluvan ensimmäisen harjoittelun SOL Palveluiden
Jyväskylän yksikössä
palveluohjaajan tehtävissä. Valitsin harjoittelupaikakseni SOL Palvelut Oy:n, sillä
kyseessä on yksi suomen suurimmista palveluyrityksistä, jolla on toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa,
Tanskassa sekä Baltiassa. SOL Palvelut Oy, jossa suoritin harjoitteluni, tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita. Tämän lisäksi SOL konserniin kuuluu:

  • SOL Kiinteistöpalvelut Oyjoka tarjoaa kiinteistönhuoltoa ja talotekniikkapalveluita
  • SOL Henkilöstöpalvelut Oy – joka tarjoaa henkilöstö- ja suorarekrytoinnin palveluita
  • SOL Logistiikkapalvelut Oy– joka tarjoaa henkilöstövuokrausta, rekrytointia sekä ulkoistuspalveluita
  • SOL Pesulapalvelut Oy – joka tarjoaa tekstiilien huolto ja pesulapalveluita.

Vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa SOL palveluiden keskeistä
arvomaailmaa, ja SOL Palvelut Oy on sitoutunut olemaan hiilineutraali yritys vuoteen 2035 mennessä
Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen mukaisesti. Nämä samat arvot ovat korostuneet myös JAMKilla osana Restonomi -opintojani ja on ollut mielenkiintoista päästä näkemään käytännössä, miten näitä tavoitteita kohti käytännön tasolla pyritään ja miten SOL Palvelut on muuttunut organisaationa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viime vuosikymmenen alkupuoliskolla työskentelin SOLilla palveluvastaavana puhtaanapidon tehtävissä ja olen voinut harjoittelun aikana ilokseni havaita, että vaikka ympäristötekijät olivat jo tuolloin tärkeä osa SOL Palveluiden toimintamallia, siivousmenetelmät ja käytettävät pesuaineet ovat noista ajoista kehittyneet entisestään vieläkin ekologisempaan ja vastuullisempaan suuntaan. SOL Palvelut on monikulttuurinen ja inklusiivinen työyhteisö, joka mahdollistaa monille työelämään mukaan
pääsyn matalalla kynnyksellä, sillä yritys tiedostaa työelämään kiinni pääsemisen tärkeyden yksilön
kannalta. SOL Palveluilla on yhtiön sisäinen koulutusohjelma ja SOL Palvelut Oy tekee pitkäjänteistä työtä
henkilöstönsä osaamisen kehittämiseksi.

Pääsin harjoitteluni aikana näkemään laajalti erilaisia asiakaskohteita, pääsin mukaan monenlaisiin erilaisiin asiakaskohtaamisiin ja oppimaan käytännössä millainen on palveluohjaajan tehtävänkuva
siivouspalveluissa. Pääsin hyödyntämään koulussa jo oppimaani tietoa käytännön tasolla ja
monikulttuurisen työyhteisön ansiosta olen päässyt treenaamaan myös työelämän englantiani. Minulle
opastettiin harjoitteluni aikana myös laadun seurantaa, työvuorosuunnittelua sekä palkkojen ajoa. Koin
työtehtäväni monipuolisiksi, vaihteleviksi ja mielenkiintoisiksi. Huomasin, että tärkeitä ominaisuuksia
palveluohjaajan työssä ovat: kyky reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa, organisointitaidot,
itseohjautuvuus ja asiakaspalvelu- sekä kielitaito.

Teksti: Oona Hanhikoski-Rahm

Jätä kommentti