Harjoittelu Laukaan ruokapalvelukeskuksessa

Suoritin Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomiopintoihini liittyvän kymmenen viikon
esimiesharjoittelujakson Laukaan kunnan ruokapalveluissa. Suuntaavan harjoittelun luontevaksi
suorituspaikaksi valikoitui Laukaan ruokapalvelukeskus, koska olen ollut noin kolme vuotta kokkina
Laukaan ruokapalveluissa.

Työyhteisö on laaja, sillä ruokapalvelun työpisteitä ovat koulut ja päiväkodit, joita on ympäri
Laukaan kuntaa. Yhteisöllisyydestä pidetään huolta säännöllisesti järjestettävillä palaverilla ja
yhteisillä tyhy-päivillä. Ruokapalvelukeskuksen motivoituneeseen ilmapiirin oli helppo mennä
suorittamaan harjoittelua. Esimiesten ohjaus oli ammattimaista ja tukea oli tarjolla tarvittaessa.
Harjoittelijana sain riittävästi vapautta ja vastuuta heti harjoitteluni alusta alkaen, mikä motivoi
työpäivien aikana.

Harjoitteluni aikana työtehtäviini kuuluivat tilaustoiminnan hoitaminen tukkuun, leipomoon,
Valiolle ja Sakupelle, kuormien purkaminen, henkilöstöruokalan kassan tilitys, asiakastilastoinnit,
ruokatilausten yhteenvedot sekä muu ongelmanratkaisu liittyen keittiöiden toimintaan. Työ oli
mielenkiintoista ja monipuolista sekä henkilökunta ystävällistä ja yhteistyökykyistä.
Harjoittelujaksosta jäi positiivinen kuva, ja odotan innolla, että pääsen jatkossa tekemään
esimiesten sijaisuuksia, joista ensimmäinen on toteutumassa jo lähiviikkoina.

Kirjoittanut: Hannele Pasanen

Jätä kommentti