Harjoittelu Gradia Priimuksen toimipisteessä

Valitsin harjoittelupaikakseni Jyväskylän Gradian Priimuksen toimipisteen, jossa olen itsekin aikoinani hankkinut pohjan ammatilliselle osaamiselleni. Valinnallani halusin kirkastaa mahdollista valintaani kouluttautua ammatilliseksi opettajaksi. Suoritin harjoittelun kevään 2021 aikana, jolloin Covid-19 vaikutti vielä yhteiskunnassamme rajoittavasti. Kampuksilla oli tällöin vielä käytössä hybridimalli, jolloin Gradian oppilaitoksissa järjestetty opetus oli lähinnä käytännön opetusta, jota ei voinut etänä opiskella.

Priimuksessa opiskeltavat tutkinnot ovat elintarvikealan-, matkailualan- ja ravintola- ja catering-alan perustutkinnot. Toimipiste sijaitsee Jyväskylässä ja kampuksella toimii opetusravintola Ravintola Priimus, jossa opiskelijat työskentelevät aidossa ravintolaoppimisympäristössä yhdessä osaavan henkilöstön kanssa.

Halusin harjoittelullani syventää tietämystäni keskiasteen koulutuksesta nykyisessä yhteiskunnassa sekä ymmärtää paremmin työelämän ja koulutuksen yhteensovittamista. Tavoitteenani oli tutustua mahdollisimman monipuolisesti ravintola-alan koulutukseen sekä eri tutkinnonosiin ja koulutuksiin osallistumalla opetukseen henkilöstön kanssa yhteistyössä. Pedagogisten opintojen puuttuessa, tarkoituksenani ei ollut varsinaisesti opettaa tai analysoida opetustilanteita. Pyrin saamaan tavoitteideni mukaan oppilaitoksen arjesta ja opetustavoista monipuolisen ja informatiivisen mielikuvan, jotta mahdollinen urasuuntautumiseni ammatillisen opettajan toimeen selkiintyisivät.

Harjoittelu sisälsi monipuolisesti oppilaitoksen arkea. Pääsin mukaan erilaisiin tiimipalavereihin tutustumaan opetushenkilöstön arkeen muutoinkin kuin perinteisen luokkaopetuksen muodossa. Sain tutustua erilaisiin opetusalustoihin sekä opetushenkilöstön työkaluihin sekä pääsin myös aivan perinteisen ammatin opettamisen pariin opetuskeittiössä sekä -salissa. Fileoimme mm. yhdessä opiskelijoiden kanssa kalaa, järjestimme brunssin, harjoittelimme kattamista sekä tutustuimme erilaisiin juomasekoituksiin.

Harjoittelussani oli ehdottomasti parasta opiskelijat ja henkilökunta, jotka ottivat minut avosylin vastaan oppimisympäristöönsä. Tavoitteeni täyttyivät heittämällä ja sain harjoittelun myötä selkeän kuvan asioista, joita olin lähtenyt tavoittelemaan, vaikka rajoitukset olivat vielä voimassa.

Teksti: Marika Väisänen

Jätä kommentti