www.jamk.fi/eteva

Videotuokiosta dynamiittia opettajana kehittymiseen

Jokainen opetustuokio ja oppitunti ovat mahdollisuus uuden oppimiseen ja kehittymiseen, ei vain opiskelijoille mutta myös opettajalle. Opetus- tai ohjaustilanteen videointi ja sen analysointi tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden omien opetustaitojen kehittymiseen. Videoita on hyödynnetty oppimisen tukena jo kauan, sen sijaan opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa ne ovat vasta vähitellen yleistymässä.

Continue reading
eTEVÄ -toimijat ajosimulaattoreiden kimpussa

Videot kehiin kun taitoa opitaan

eTEVÄ-projektimme kaahasi Pelastuslaitokselta Jämsän ammattiopistolle oppimaan, miten siellä käytetään simulaatioita, videoita ja kameroita oppimisen tukena. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa projektitoimijoilta jäisivät kyllä hongat pystyyn, sillä sen verran vaikeaa – mutta samalla niin kiehtovaa – metsäkonesimulaation käyttö oli.

Continue reading

4GEE-hankkeessa kehitetään opetusteknologian käyttöä

4GEE on ammatillisen opettajakorkeakoulun ESR-rahoitteinen hanke jossa tarkoituksena on parantaa opettajakorkeakoulun virtuaalista oppimisympäristöä. Hanke on ollut käynnissä vuodesta 2011. Hanke jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen joissa kehitetään digitaalista sisällöntuotantoa, virtuaalisia 3D-ympäristöjä ja mobiilioppimista. Digitaalisen sisällöntuotannon osalta hankkeessa on tuotettu mm. erilaisia oppimateriaaleja ja kehitetty opettajakorkeakoulun opettajien osaamista koulutuksen kautta. Opettajakorkeakoulun opetuksessa käytetään apuna yhä enemmän erilaisia pilvi-…

Continue reading

4GEE-projektissa suunnitelmista tositoimiin

4GEE-projektin virtuaalinen 3D-oppimisympäristö on nimeltään tulevaisuuden oppimisympäristö (TOY), jossa opiskelija liikkuu, tapaa toisia opiskelijoita ja työskentelee yhdessä heidän kanssaan virtuaalihahmon eli avattaren muodossa. Oman hahmon voi istuttaa vaikkapa auditorion penkille seuraamaan luentoa – ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalihahmot eivät kuitenkaan kokoonnu luennolle itsestään. Mitä kaikkea 4GEE-projektissa on tähän mennessä tehty ja mitä jatkossa tapahtuu? Projektipäällikkö…

Continue reading

Verkkoviestinnästä voimaa vuorovaikutukseen

Aikuisopiskelijoiden opiskelua tukevan keskinäisen verkkoviestinnän pilotointihankkeen tavoite on parantaa opiskelijoiden välistä viestintää verkossa. AOKK:ssa opinnot toteutetaan pääosin etänä, joten verkkotyöskentelyn välineet ovat tärkeitä. Opinnot perustuvat yhteisölliseen toimintaan ja opiskelijoiden oppimispiirit toimivat myös lähijaksojen välillä. Saadun opiskelijapalautteen mukaan Optima ei kuitenkaan toimi vuorovaikutuskanavana ja opiskelijat kaipaavat enemmän työkaluja yhteiseen tekstin tuottamiseen ja keskusteluun etänä. Projektin kautta…

Continue reading

4 GEE –projekti – älypuhelimia ja virtuaaliympäristöjä

4 GEE (Modernit virtuaaliset 3D-oppimisympäristöt ja älypuhelimet opettajankoulutuksessa) -projektin tavoite on parantaa ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön osaamista verkkoympäristöjen tarjoamien uusimpien mahdollisuuksien hyödyntäjänä. Myös ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat saavat uusia mahdollisuuksia hyödyntää koulutuspalveluja. Projektin taustalla vaikuttaa tarve kehittää oppimisympäristöjä siten, että ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen on mahdollista. Ajankohtaista projektissa on ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön tutustuminen projektissa käytettäviin välineisiin…

Continue reading