Lokakuinen Kick off -seminaariviikko Nepalissa

Suomalaisittain helteinen sää loi puitteet TPP Nepal -hankkeen Kick off -seminaarille, jossa kohtasivat Tribhuvanin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan johto, seitsemän opettajankoulutuskampuksen eri toimijat ja suomalainen hankehenkilöstö.

Viikon aikana haettiin yhteistä ymmärrystä Open and Distance Learning -käsitteestä ja toteutusmalleista ja kartoitettiin ODL-koulutusmuodon vaatimia henkilöstön ja opiskelijoiden osaamistarpeita. Henkilöstön osaamistarpeiksi tunnistettiin sekä tekniset että pedagogiset kompetenssit ODL-koulutusohjelmia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Opiskelijoiden kynnystä suorittaa opinnot verkossa etäopiskellen madaltaa teknisten valmiuksien lisäksi oppilaitoksen riittävä tuki ja ohjaus opintojen laadukkaassa suorittamisessa.

Nepalin kaltaisessa maassa joutuu väistämättä tarkastelemaan mobiiliin ja verkkoon liittyvää tekniikkaa ja sitä, kuinka ne mahdollistavat etä- ja verkko-opiskelun ja sen toteuttamisen. Tribhuvanin yliopiston opettajankoulutuksen eri kampukset ovat tällä hetkellä teknisiltä mahdollisuuksiltaan hyvin eritasoisia, puhumattakaan potentiaalisten opiskelijoiden mahdollisuuksista suorittaa opettajaopintonsa etänä ja verkossa. Viikon aikana tekniset kysymykset olivat paljon esillä. Niiden ei kuitenkaan annettu lannistaa uskoa ODL-koulutusohjelmien  onnistumiseen, koska myös Tribhuvanin yliopiston kokemuksen mukaan tekniset resurssit ovat parantuneet kaiken aikaa.

Viikon aikana työskenneltiin hyvässä yhteistyöhengessä, innostuneessa ilmapiirissä – ja asian merkityksellisyyteen uskoen. Hankkeen osallistujat ovat motivoituneita kehittämään ODL-koulutusohjelmia ja -opetusta, koska monimuotokoulutus lisää työssä käyville aineenopettajille mahdollisuuksia jatkaa korkeakouluopintoja työn ohessa.

Suomesta Kick off -viikolla olivat nyt mukana kaikki hanketoimijat eli JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Tuovi Leppänen, Seija Koskela, Tuulia Kiilavuori sekä Anne Leppänen, ja HAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Tauno Tertsunen ja Marko Susimetsä.

Kuvassa prof. Rajani Rajbhanadarv, Seija Koskela, Tuulia Kiilavuori, projektipäällikkö Tuovi Leppänen, Tauno Tertsunen, professori Kul Narsingh Shrestha, hankekoordinaattori prof. Shyam K. Maharjan, Marko Susimetsä

Teksti ja kuvat: Anne Leppänen

 

 

Jätä kommentti